Blog Arşivleri

Windows 7 Katılımsız Kurulum (Unattend Install)

Windows 7 işletim sisteminin katılımsız kurulumu özellikle aynı kurulumun çok sayıda yapıldığı ortamlarda, örneğin çeşitli bilgisayar teknik servislerinde, şirketlerin sistem destek yardım masalarında işletim sisteminin kurulumu oldukça pratik hale getiren bir sistemdir. Katılımsız kurulum adından da anlaşılacağı gibi önceden otomatikleştirilmiş bir Windows 7 kurulum DVD’si ile kurulumu yapan kişinin, kurulum aşamasında her hangi bir ayar seçmesine gerek kalmadan kurulum gerçekleştirilmesidir. Bilgisayar Windows 7 DVD’si ile başlatıldıktan sonra kurulum önceden belirlenen ayarlarla kendiliğinden tamamlanır ve Windows 7 kullanılabilir hale gelir.

Windows 7 kurulumunun katılımsız (Unattend) hale getirilmesi için Windows Automated Installation Kit (WAIK) kullanılır. Windows 7 işletim sistemine ilişkin WAIK’ın kurulumu istenen işletim sistemine yapıldıktan sonra Windows 7 işletim sisteminin katılımsız hale getirilmek istenen versiyonu bir klasör içerine açılarak WAIK için kullanılabilir hale getirilir. WAIK içerisinden Windows System Image Manager uygulamasına erişilerek kurulumun otomatikleştirilmesi için kullanılacak olan cevap dosyasının (answer file) autounattend.xml isminde oluşturulması sağlanır. Cevap Dosyasını daha kolay oluşturabilmek için vLite gibi yazılımlar kullanılabilir. Cevap Dosyaları Sysprep işlemi için de kullanılabilir. Bu makalede Windows 7 işletim sistemi kurulumunun katılımsız hale getirilmesi anlatılmıştır.

Öncelikle Windows Automated Installation Kit (WAIK) kurulmalıdır. WAIK medyasının içerisinde “StartCD.exe” uygulaması çalıştırılarak WAIK arayüzüne ulaşılır. (Şekil 2.31)

Şekil 2.31

Açılan arayüzden Windows Automated Installation Kit (WAIK) Setup seçeneğine tıklanarak WAIK kurulumuna geçilir. Şekil 2.32

Şekil 2.32

WAIK kurulumunun karşılama arayüzü Şekil 2.33’de görüldüğü gibidir. “Next” seçeneği ile devam edilir.

Şekil 2.33

Son kullanıcı lisans sözleşmesi “I agree” seçeneği ile onaylanarak “Next” seçeneği ile devam edilerek WAIK kurulumuna geçilir. (Şekil 2.34)

Şekil 2.34

WAIK kurulumunun yapılacağı klasör belirlenir. Bu klasör varsayılan olarak “Program files”ın altında Windows AIK isminde oluşturulmaktadır. (Şekil 2.35)

Şekil 2.35

WAIK kurulumuna başlamak için gerekli ayarlar yapıldıktan sonra “Next” seçeneği ile kuruluma geçilir. (Şekil 2.36)

Şekil 2.36

WAIK kurulumunun yapılma işlemi Şekil 2.37’de görülmektedir.

Şekil 2.37

Kurulumun tamamlandığı uyarısı “Windows Automated Installation Kit has been successfully installed” uyarı ile arayüzde görülmektedir. “Close” seçeneği ile ilgili ekran kapatılarak WAIK uygulaması çalıştırılabilir. (Şekil 2.38)

Şekil 2.38

Windows Automated Installation Kit (WAIK) uygulamasına başlat menüsü içerisinden tüm programların altında Microsoft Windows AIK başlığı içerisinden ulaşılabilir. Bu arayüzün içerisinde Windows System Image Manager uygulaması açılarak ilgili Unattend CD image’nın oluşturulma işlemine başlanır. (Şekil 2.39)

Şekil 2.39

Şekil 2.40’da Windows System Image Manager uygulaması görülmektedir. Bu uygulama ile beraber Windows 7 kurulumları birçok ayarı kendiliğinden yapılacak şekilde otomatikleştirilebilir.

Şekil 2.40

Şekil 2.41’de görüldüğü gibi Windows 7 medyasının içeriği computer arayüzünden ulaşılarak tamamen kopyalanır ve işletim sistemi içerisindeki bir klasörün altına yapıştırılır.

Şekil 2.41

Şekil 2.42’de bu kopyalama işlemi görülmektedir. Windows 7 CD içeriğinin otomatikleştirilmesi için üzerine veri yazmaya uygun bir ortamda bu CD içeriğinin yapılandırılması gerekir. Medyanın içeriğinin kopyalanıp yapıştırılma işleminin sebebi budur.

Şekil 2.42

Şekil 2.43’de Windows 7 medyasının içeriğinin bir klasörün altında barındırılması görülmektedir.

Şekil 2.43

Windows System Image Manager içerisinden “Select Windows Image” seçeneği ile beraber önceden bir klasörün içerisine açılan Windows 7 medyasının içeriğindeki “install.wim” dosyası bulunarak ilgili unattended disk yapılandırılmasına başlanır. (Şekil 2.44)

Şekil 2.44

Eğer unattended hale getirilmek için açılmış Windows 7 medyası Ultimate versiyon ise içerisinde Home Basic, Home Premium, Professional ve Ultimate seçenekleri için gerekli yapılandırılmanın yapılandırılması mümkündür. (Şekil 2.45)

Şekil 2.45

İlgili Windows 7 versiyonu seçildikten sonra Windows System Image Manager arayüzünde “New Answer File” seçeneğine erişilir. (Şekil 2.46)

Şekil 2.46

“New Answer File” seçeneği ile beraber oluşturulacak Answer file içeriği Windows System Image Manager uygulamasının orta bölümünde belirmektedir. Standart Windows 7 katılımsız kurulum yapılandırılması için 64 bitlik bir işletim sistemi kullanılıyor ise amd64_Microsoft-Windows-International-Core-WinPE seçeneğinin üzerine sağ tuş ile gelinerek “Component” bölümünün içerisinde bu başlığın üzerinde “Add Setting to Pass 1 WindowsPE” seçeneği işaretlenir. (Şekil 2.47)

Şekil 2.47

Bu işaretlemenin akabinde Windows System Image Manager’ın içerisinde WindpwsPE başlığının altında ilgili componentin eklendiği görülecektir. Bu component’in özellikleri düzenlenirken dil seçeneklerinin Türkçe olarak yapılandırılması isteniyor ise “Setting” başlığı altından input local bölümüne 0x0000041f seçeneği Türkçe Q klavye için girilmelidir. System Locale, User Interface Language ve User Locale değerleri de İngilizce ya da Türkçe olarak Şekil 2.48’de görüldüğü gibi yapılandırılmalıdır.

Şekil 2.48

Kurulum dili de “Setup User Interface Language” başlığı altında Windows 7 medyasının içeriğine göre yapılandırılmalıdır. Windows 7 medyası İngilizce ise en-us şeklinde bir girdi bu arayüzde yapılandırmalıdır. (Şekil 2.49)

Şekil 2.49

Windows System Image Manager arayüzünde Microsoft Windows Setup componenti de answer file ‘a eklenerek Will Wipe Disk seçeneği True olarak belirlenmelidir. (Şekil 2.50)

Şekil 2.50

Windows 7 işletim sisteminin katılımsız kurulumunda diskler bölümlendirilmek isteniyorsa “Create Partition” başlığı Şekil 2.51’de görüldüğü gibi answer file içerisine eklenmelidir. “Insert new create partiton” seçeneği ile beraber oluşturulacak disk alanı yapılandırılır.

Şekil 2.51

Şekil 2.52’de görüldüğü gibi create partition order bölümünün içerisine bölümlendirilecek disk alanın boyutu Megabayt cinsinden yazılır ve disk alanı primary olarak belirlenir.

Şekil 2.52

Answer file’ın içeriği daha detaylı olarak incelendiğinde Modify partition bölümü ile beraber ilgili disk alanı NTFS formatlanır ve C sürücü disk harfi bu disk alanına atanır. (Şekil 2.53)

Şekil 2.53

Windows System Image Manager uygulamasının içerisinde Windows Setup componentinin alt başlığı olan image install componentinin OSImage bölümündeki InstallFrom componenti de answer file içerisine aktarılır. (Şekil 2.54)


Şekil 2.54

Aktarılan bu componentin içerisnde işletim sistemi kurulumuna ilişkin herhangi bir hata olması durumunda işletim sistemi kurulum arayüzünün katılımsız halden çıkıp tekrar görüntülenebilmesi sağlanır.

Şekil 2.55

Şekil 2.56’da görüldüğü gibi InstallTo başlığı altından ise daha önceden bölümlendirilen partiton’ı DiskID 0, PartitonID 1 olarak gerekli kurulumun yapılaması sağlanır.

Şekil 2.56

Yine Setup componentleri altından UserData componenti eklenerek kullanıcı bilgilerinin Windows 7 katılımsız kurulumuna eklenmesi sağlanır. Şekil 2.57


Şekil 2.57

Eklenen bu kullanıcı componentinin alt başlığında Full name ve Organization isimleri yazılır. Ardından son kullanıcı lisans sözleşmesinin onaylanıp onaylanmayacağı durumu da belirlenir.


Şekil 2.58

Şekil 2.59’daki arayüzde görülen UserData bölümünde Windows 7 kurulumuna ilişkin lisans anahtarı girilir.


Şekil 2.59

Microsoft Windows Shell Setup başlığı içerisinde Out of Box Experience yani OOBE başlığı da answer file içerisine eklenmelidir. Şekil 2.60

Şekil 2.60

Eklenen bu OOBE başlığı içerisinde HideUELAPage true, HideWirelessSetup true, NetworkLocation Work ya da Home olarak, ProtectYourPC 1, SkipMachineOOBE true, SkipUserOOBE true olarak yapılandırılabilir. Böylece Windows 7 işletim sisteminin katılımsız hale getirilmesi için bir aşama daha kat edilmiş olur.


Şekil 2.61

Şekil 2.62’de görüldüğü gibi Generalize parametresinin içerisinde Audit user başlığı da Answer file içerisine aktarılmalıdır.

Şekil 2.62

Tüm bu yapılandırılmalar tamamlandıktan sonra Windows System Image Manager uygulamasının içerisinde tools sekmesindeki “Validate Answer File” seçeneği ile beraber oluşturulan bu answer file Unattend kurulum için kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin bir test yapılır.

Şekil 2.63

Şekil 2.64’de testin sonuçları görülmektedir. Bu sonuçlardaki uyarılar ya da hatalar düzenlenerek katılımsız kurulumun başarılı gerçekleşmesi sağlanır.

Şekil 2.64

Tüm bu işlemlerin sonucunda Windows System Image Manager uygulamasının içerisinde oluşturulan answer file save as seçeneği ile beraber bir klasörün içerisine açılan Windows 7 disk imajının köküne Autounattened.xml olarak kaydedilir böylece Windows 7 kurulumunda sorulacak sorulara bu answer file ile beraber cevap verilmesi sağlanır.

Şekil 2.65

Oluşturulan bu cevap dosyası (answer file) aşağıdaki örnekte incelenebilir.

<?xml version=”1.0″ encoding=”utf-8″?>
<unattend xmlns=”urn:schemas-Microsoft-com:unattend”>
<settings pass=”WindowsPE”>
<component name=”Microsoft-Windows-International-Core-WinPE” processorArchitecture=”amd64″ publicKeyToken=”31bf3856ad364e35″ language=”neutral” versionScope=”nonSxS” xmlns:wcm=”http://schemas.Microsoft.com/WMIConfig/2002/State&#8221; xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”&gt;
<SetupUILanguage>
<UILanguage>en-us</UILanguage>
</SetupUILanguage>
<InputLocale>0×0000041f</InputLocale>
<SystemLocale>en-us</SystemLocale>
<UserLocale>tr-tr</UserLocale>
<UILanguage>en-us</UILanguage>
</component>
<component name=”Microsoft-Windows-Setup” processorArchitecture=”amd64″ publicKeyToken=”31bf3856ad364e35″ language=”neutral” versionScope=”nonSxS” xmlns:wcm=”http://schemas.Microsoft.com/WMIConfig/2002/State&#8221; xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”&gt;
<DiskConfiguration>
<Disk wcm:action=”add”>
<CreatePartitions>
<CreatePartition wcm:action=”add”>
<Order>1</Order>
<Size>20480</Size>
<Type>Primary</Type>
</CreatePartition>
</CreatePartitions>
<ModifyPartitions>
<ModifyPartition wcm:action=”add”>
<Active>true</Active>
<Extend>false</Extend>
<Format>NTFS</Format>
<Label>OS</Label>
<Letter>C</Letter>
<Order>1</Order>
<PartitionID>1</PartitionID>
</ModifyPartition>
</ModifyPartitions>
<DiskID>0</DiskID>
<WillWipeDisk>true</WillWipeDisk>
</Disk>
</DiskConfiguration>
<ImageInstall>
<OSImage>
<InstallTo>
<DiskID>0</DiskID>
<PartitionID>1</PartitionID>
</InstallTo>
<InstallToAvailablePartition>true</InstallToAvailablePartition>
<WillShowUI>OnError</WillShowUI>
</OSImage>
</ImageInstall>
<UserData>
<ProductKey>
<Key>VTQVV-R6VBR-4XVTQ-J7P4M-Y4GGG</Key>
<WillShowUI>OnError</WillShowUI>
</ProductKey>
<AcceptEula>true</AcceptEula>
<FullName>Ahmet TOPRAKCI</FullName>
<Organization>BilgeAdam</Organization>
</UserData>
</component>
</settings>
<settings pass=”oobeSystem”>
<component name=”Microsoft-Windows-Shell-Setup” processorArchitecture=”amd64″ publicKeyToken=”31bf3856ad364e35″ language=”neutral” versionScope=”nonSxS” xmlns:wcm=”http://schemas.Microsoft.com/WMIConfig/2002/State&#8221; xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”&gt;
<OOBE>
<HideEULAPage>true</HideEULAPage>
<HideWirelessSetupInOOBE>true</HideWirelessSetupInOOBE>
<NetworkLocation>Work</NetworkLocation>
<SkipMachineOOBE>true</SkipMachineOOBE>
<SkipUserOOBE>true</SkipUserOOBE>
<ProtectYourPC>1</ProtectYourPC>
</OOBE>
</component>
</settings>
<settings pass=”auditSystem”>
<component name=”Microsoft-Windows-Deployment” processorArchitecture=”amd64″ publicKeyToken=”31bf3856ad364e35″ language=”neutral” versionScope=”nonSxS” xmlns:wcm=”http://schemas.Microsoft.com/WMIConfig/2002/State&#8221; xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”&gt;
<Reseal>
<Mode>Audit</Mode>
</Reseal>
</component>
</settings>
<cpi:offlineImage cpi:source=”wim:e:/sources/install.wim#Windows 7 ULTIMATE” xmlns:cpi=”urn:schemas-Microsoft-com:cpi” />
</unattend>

Şekil 2.66’da görüldüğü gibi Windows 7 işletim sisteminin kurulumu başlayacak ve autounattend.xml’e göre kurulum otomatik olarak gerçekleştirilecektir.


Şekil 2.66: Unattend Windows 7 Kurulumuna Başlangıç

Ahmet TOPRAKÇI | MCT

Windows 7 İşletim Sistemi Özellikleri ve Sürüm Karşılaştırması

Windows 7 ile Beraber Gelen Yeni Özellikler

Windows 7 ile beraber gelen özelliklerden bahsedersek, bu özellikler; çeşitli güvenlik geliştirmeleri, işletim sisteminin sistemdeki bilgisayarlara dağıtımını yani yüklenmesini gerçekleştirirken kullanılabilecek çeşitli yükleme ve dağıtım geliştirmeleri, XP-Mode özelliğini de göz önünde bulundurarak eşsiz uygulama uyumluluğu, Yerleşik Windows PowerShell desteği ile komut satırından detaylı yönetim ve script özellikleri, Group Policy (GPO) Preferences desteği ile gelişmiş merkezi yönetim, Starter GPO’lar ile yönetim, GPO PowerShell komut satırı araçları, Kütüphaneler (Libraries) ile gelişmiş doküman yönetimi, Offline File geliştirmeleri, BitLocker geliştirmeleri ve BitLocker ToGo ile veri güvenliği, Windows ReadyBoots geliştirmeleri, gelişmiş donanım sürücü desteği ve performans değerlendirme araçları, “Trigger Start” Windows servisleri, Powercfg ile gelişmiş enerji yönetimi, Yazdırma araçları ve geliştirmeleri, “Location-Aware Printing”, yazıcı sürücüsü izolasyonu, arama geliştirmeleri, Internet Explorer Koruma Modu (Protected Mode), Performans Monitör geliştirmeleri, “Windows Sistem Assessment” (WinSAT) ile performans değerlendirme endeksi, gelişmiş hata teşhis araçları, Remote Assistance Easy Connect özelliği, Windows AppLocker ile uygulama erişim denetimi, Gelişmiş User Account Control (UAC), Network geliştirmeleri, URL tabanlı QoS desteği, DNSsec desteği, Çoklu Aktif Firewall Profilleri, IPSec geliştirmeleri, BranchCache ile WAN üzerinden verimli dosya transferi, DirectAccess ile gelişmiş infrastructure seviyesinde VPN desteği, Remote Desktop Protocol 7.0 ile güvenli ve gelişmiş uzak masaüstü deneyimi, Ipv6 geliştirmeleri, “Windows Troubleshooting Platform” ile işletim sistemi sorunlarına karşı kolay çözümler sağlanması, Resource Monitör, Windows PowerShell ile uzaktan hata çözümleme, gelişmiş ve özelleştirilebilir hata çözümleme (Troubleshooting), Reliability Monitor, Problem Steps Recorder, Aero Teması’ndaki geliştirmeler; Pin, Snap, Shake özellikleri, önizleme özellikleri, Başlat Menüsü ve Görev Çubuğu geliştirmeleri, geliştirilmiş birçok yerleşik donatılar uygulaması ve kontrol panel ögeleri olarak sıralanabilir.

Windows 7 Sürümleri

Windows 7 işletim sisteminin sürümleri arasında birçok farklılık bulunmaktadır. Bu sürüm çeşitliliği Windows istemci ailesi ürün gamına Windows Vista ile yerleşmiştir. Küçük isim farklılıkları ile bu ürün gamı Windows 7 işletim sistemi içerisinde de korunmaktadır. İşletim sistemi sürümündeki bu çeşitlilik yaygın olarak kullanılan Windows işletim sistemlerin kullanıcılarındaki profil farklılıklarından kaynaklanmaktadır. Bir kısım kullanıcı grubu bilgisayarları üzerinde oldukça üst düzey güvenlik ve erişim özellikleri beklemekteyken bir kısım kullanıcı profili ise işletim sistemini çok temel özellikleriyle Microsoft Office uygulamalarını çalıştırmak ve internet erişimi gibi sebeplerle kullanmaktadır. Bu farklılık dolayısıyla farklı özellik ve fiyatlardaki Windows 7 versiyonları piyasaya sunulmuştur. Bu Windows 7 versiyonları uygulama ve özellikleri artan şekilde, Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise ve Windows 7 Ultimate başlıkları ile sıralanabilir.

Bu versiyonların destekledikleri özelliklerin yanı sıra en temelde destekledikleri bellek miktarı fark etmektedir. Windows 7 işletim sistemin Starter hariç her versiyonu 32bit’lik ve 64bit’lik mimarilere uygun farklı versiyonlarda sunulmuştur. 32bit ve 64bit yapılarında değişmekle beraber Windows 7 versiyonlarının destekledikleri kullanılabilir işletim sistemi belleği Tablo 1.1’de incelenmiştir.

Tablo 1.1: Windows 7 Versiyonlarındaki Fiziksel Bellek Limitleri

Sürüm farklılıklarını genel olarak özetlemek gerekirse, Windows 7 işletim sistemini çok temel özelliklerle kullanmak isteyenler için Starter sürümü, temel özelliklere ek olarak 64 bit destek de sunan ve mobil özelliklerin desteklendiği temel ev kullanıcılarını hedef alan Home Basic sürümü, yine ev kullanıcıları için tasarlanan ancak Windows Aero temasına tam destek sunan, Media Center özelliklerini içeren ve tablet / dokunmatik ekranlı PC’lere de uyumlu olan Home Premium sürümü, çalışanların şirket içerisinde kullandıkları bilgisayarları hedefleyen, Active Directory entegrasyonu imkânı sunan Professional sürümü, yine iş amacıyla tasarlanan, üst düzey güvenlik ve yönetim özelliklerini destekleyen Enterprise sürümü ve Windows 7 işletim sistemi için Enterprise ile aynı özellikleri içeren ve bireysel kullanıcılarından satın alabileceği en üst sürüm olan Ultimate şeklinde değerlendirilebilir. Windows 7 sürümlerine ilişkin farklı versiyonların destekledikleri teknolojiler ve özellikler ilgili versiyon başlığında bu bölümde açıklanmıştır.

Windows 7 Starter

Windows 7 Starter sürümü, Windows 7 işletim sisteminin en temel sürümüdür. Starter sürümü içerisinde Aero Glass özellikleri, kişiselleştirme, çoklu monitör, DVD oynatma, Windows Media Center, Active Directory desteği, XP Mode, 64 bit işlemci desteği gibi birçok özellik bulunmaz. Ancak Starter versiyonunda Windows 7 yapısında gelen en büyük yenilik, Windows XP ve Vista Starter versiyonlarında bulunan eş zamanlı en fazla 3 uygulama çalıştırabilme kısıtlamasının Windows 7 Starter’da olmamasıdır. Windows 7 Starter içerisinde Internet Explorer 8 ve Windows Media Player 12 uygulamaları doğrudan yer alır. Windows 7 Starter’dan Windows 7 Home Basic ve Home Premium versiyonlarına Anytime Upgrade ile yükseltme yapılabilir.

Windows 7 Home Basic

Windows 7 Home Basic sürümü, Windows 7 sürümleri içerisinde Starter’dan bir üst seviyede özellikler sunan versiyondur. Windows 7 Home Basic ile 32bit ve 64bit yapıdaki işlemciler doğrudan desteklenir. Buradan yola çıkarak Windows 7 Home BASIC’ten itibaren tüm Windows 7 versiyonlarının ayrı ayrı 32bit ve 64bit versiyonları mevcuttur. Windows 7 Home Basic ile HomeGroup özellikleri ile ev gruplarına bağlanıp diğer Windows 7 işletim sistemleri ile veri ve medya alış verişinde bulunulabilir. Internet Explorer 8, Windows Media Player 12, Masaüstü Pencere Yöneticisi, Windows Mobility Center Windows 7 Home Basic içerisinde bulunan diğer uygulamalardır. Windows 7 Home Basic ile Windows Aero teması kısmi olarak desteklenmektedir.

Windows 7 Home Premium

Windows 7 Home Premium sürümü, ev kullanıcıları için tasarlanmış, bilgisayarlarını Plazma/LCD/LED televizyonlara bağlayıp kullanmayı hedefleyen kullanıcı grubu için, Windows Media Center ile zengin medya desteği sunan ve Windows Aero temasına tam destek veren Windows 7 sürümüdür. Windows 7 Home Premium içerisinde Home Basic’te var olan tüm özellikler de bulunmaktadır. Ek olarak Home Premium ile HomeGroup yaratma ve bağlanma özellikleri etkindir. Premium oyunlar da Windows 7 Home Premium versiyonunda sunulur. Ek olarak Windows 7 Home Premium ile MultiTouch yani çoklu dokunuş desteği de mevcuttur.

Windows 7 Professional

Windows 7 Professional iş amaçlı kullanmak üzere tasarlanmış Windows 7 sürümüdür. Windows 7 Professional işletim sistemi bir Active Directory domain’inine girebilir, domain kaynaklarını kullanabilir ve dolayısı ile merkezi olarak yönetilebilir. Windows 7 Professional sürümünde Windows 7 Home Premium’daki tüm özellikler hali hazırda bulunmakta ve üstüne birçok ek yönetimsel özellik içermektedir. Windows 7 Professional işletim sistemlerine uzak makinelerden, uzak masaüstü desteği ile erişilebilir. EFS (Encrypted File System), yazdırma kolaylıkları ve sunum modu gibi destekler de Windows 7 Professional yapısında mevcuttur.

Windows 7 Enterprise

Windows 7 Enterprise iş yerleri için tasarlanmış ve bireysel kullanıcıların alabileceği versiyonlar arasında bulunmayan Windows 7 sürümüdür. Windows 7 Enterprise ile Windows 7 işletim sisteminin tüm bireysel ve kurumsal özelliklerini kullanabilmek mümkündür. Bireysel özelliklerden kasıt grafiksel destekler ve zengin medya destekleri şeklinde değerlendirilebilir. Kurumsal destekler ise BitLocker, DirectAccess, BranchCache, AppLocker gibi güvenlik ve performans temelli özelliklerdir. Windows 7 Enterprise ile Windows 7 işletim sisteminin ara yüzü Windows Update’den otomatik olarak sunulacak güncelleştirmeler ile 32 farklı dilde görüntülenebilir. Windows 7 Enterprise ile VHD formatındaki sanal hard diskleri işletim sistemi içerisinde kullanmak hatta bu sanal diskler üzerine kurulan işletim sistemleri ile bilgisayarı başlatmak mümkündür.

Windows 7 Ultimate

Windows 7 Ultimate sürümü ise son kullanıcının da rahatlıkla satın alabileceği ve Windows 7 işletim sisteminin yine Windows 7 Enterprise gibi güvenlik/performans temelli tüm kurumsal özelliklerini ve grafiksel yetenekler, zengin medya uygulamaları gibi bireysel özelliklerini destekleyen en üst düzey sürümdür. Windows 7 Ultimate ile beraber alt sürümlerde desteklenen tüm özellikler desteklenir ve Ultimate yapısında gelen birçok yönetimsel ek özellik de mevcuttur. Windows 7 Ultimate Microsoft Active Directory Domainlerine üye olabilir ve merkezi yönetimi mümkündür. Windows 7 Ultimate lisans ücreti açısından en pahalı Windows 7 versiyonudur.

Windows 7 VL

Windows 7 işletim sistemlerinin karşılaştırmalarının incelenebileceği “Windows 7 Sürüm Karşılaştırma Tablosunda” da görülebileceği gibi Volume Lisans desteği sunan ve şirketlerin toplu alımları için tasarlanan Professional ve Enterprise sürümleri “VL Build”ler şeklinde de adlandırılabilir. Windows 7 VL’ler VLK’lar yani Volume License Key / Volume Lisans Anahtarları ile lisanslanır ve aktivasyonları yapılır. Tek bir VLK ile çok sayıda işletim sistemi kurulup aktifleştirilebilir.

Windows 7 N

Windows 7 N sürümleri, Home Premium, Professional, Enterprise ve Ultimate versiyonları için mevcuttur. Windows 7 N sürümleri tam sürümlerle aynı özellikler içerir. Avrupa Birliği’nin (EU) aldığı rekabet kararlarıyla doğrudan ilgili olarak, Windows 7’nin içerisinde sadece Windows Media Player olmayan sürümdür. Windows 7 N sürümlerine, Windows Media Player herhangi bir ücret ödemeden Microsoft’un resmi internet sitesinden download edilerek yüklenebilir.

Windows 7 Sürüm Karşılaştırma Tablosu

Windows 7 Sürüm Karşılaştırma Tablosu ile Windows 7 işletim sistemin farklı sürümlerinin destekledikleri donanımsal ve uygulama bazlı özellikler net olarak incelenebilir.

Özellikler

Starter

Home Basic

Home Premium

Professional

Enterprise

Ultimate

OEM Lisans

Perakende ve OEM Lisans

Perakende ve OEM Lisans

Perakende, OEM ve Volume Lisans

Volume Lisans

Perakende ve OEM Lisans

Destek Bitiş Tarihi

13 Ocak 2015 (2015-01-13)

13 Ocak 2015 (2015-01-13)

13 Ocak 2015 (2015-01-13)

14 Ocak 2020 (2020-01-14)

14 Ocak 2020 (2020-01-14)

13 Ocak 2015 (2015-01-13)

Desteklenen Fiziksel Bellek (RAM) (64-bit)

Yok

8 GB

16 GB

192 GB

192 GB

192 GB

Desteklenen Fiziksel Bellek (RAM) (32-bit)

2 GB

4 GB

4 GB

4 GB

4 GB

4 GB

32-bit ve 64-bit Versiyonlar

Sadece

32-bit

32-bit ve

64-bit

32-bit ve

64-bit

32-bit ve

64-bit

32-bit ve

64-bit

32-bit ve

64-bit

Desteklenen Fiziksel CPU Sayısı

1

1

1

2

2

2

Backup and Restore Center

Network’e Backup Yok

Network’e Backup Yok

Network’e Backup Yok

Evet

Evet

Evet

Remote Desktop

Sadece İstemci

Sadece İstemci

Sadece İstemci

Evet

Evet

Evet

HomeGroup

Sadece Katılabilir

Sadece Katılabilir

Evet

Evet

Evet

Evet

Yerleşik DVD decoders (MPEG-2 ve Dolby Digital)

Hayır

Hayır

Evet

Evet

Evet

Evet

Çoklu Monitör

Hayır

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Renk Derinliği

Yok

32-bit

32-bit

32-bit

32-bit

32-bit

Fast user switching

Hayır

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Desktop Window Manager

Hayır

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Windows Mobility Center

Hayır

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Internet Printing Özelliği (IPP)

Hayır

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Internet connection sharing

Hayır

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Windows Aero

Hayır

Kısmen

Evet

Evet

Evet

Evet

Multi-Touch

Hayır

Hayır

Evet

Evet

Evet

Evet

Premium Oyunlar

Hayır

Hayır

Evet

Varsayılanda Mevcut Değil

Varsayılanda Mevcut Değil

Evet

Windows Media Center

Hayır

Hayır

Evet

Evet

Evet

Evet

Windows Media Player Remote Media Experience

Hayır

Hayır

Evet

Evet

Evet

Evet

Dynamic Disk Yapısı

Hayır

Hayır

Hayır

Evet

Evet

Evet

Encrypting File System

Hayır

Hayır

Hayır

Evet

Evet

Evet

Location Aware Printing

Hayır

Hayır

Hayır

Evet

Evet

Evet

Presentation Mode (Sunum Modu)

Hayır

Hayır

Hayır

Evet

Evet

Evet

Group Policy

Hayır

Hayır

Hayır

Evet

Evet

Evet

Offline Files ve Folder Redirection

Hayır

Hayır

Hayır

Evet

Evet

Evet

Windows Server Active Directory Domainlerine Katılabilme

Hayır

Hayır

Hayır

Evet

Evet

Evet

Windows XP Mode

Hayır

Hayır

Hayır

Evet

Evet

Evet

Software Restriction Policy

Hayır

Hayır

Hayır

Evet

Evet

Evet

RDP ile Aero Glass Özelliği

Hayır

Hayır

Hayır

Hayır

Evet

Evet

Windows Media Player Multimedia Redirection

Hayır

Hayır

Hayır

Hayır

Evet

Evet

Remote Desktop Servisleri ile Ses Kaydı

Hayır

Hayır

Hayır

Hayır

Evet

Evet

Remote Desktop Servisleri ile Çoklu Görüntü Desteği

Hayır

Hayır

Hayır

Hayır

Evet

Evet

Enterprise Search Scopes

Hayır

Hayır

Hayır

Hayır

Evet

Evet

Federated Search

Hayır

Hayır

Hayır

Hayır

Evet

Evet

AppLocker

Hayır

Hayır

Hayır

Policy Oluşturulabilir ancak Enforce edilemez.

Policy Oluşturulabilir ve Enforce edilebilir.

Policy Oluşturulabilir ve Enforce edilebilir.

BitLocker Drive Encryption

Hayır

Hayır

Hayır

Hayır

Evet

Evet

BranchCache Distributed Cache

Hayır

Hayır

Hayır

Hayır

Evet

Evet

DirectAccess

Hayır

Hayır

Hayır

Hayır

Evet

Evet

Subsystem for Unix-based Applications

Hayır

Hayır

Hayır

Hayır

Evet

Evet

Multilingual User Interface Pack

Hayır

Hayır

Hayır

Evet (Ayrıca Satın Alınabilir)

Evet

Evet

Virtual Desktop Infrastructure (VDI)

Hayır

Hayır

Hayır

Hayır

Evet

Evet

Virtual Hard Disk Boot

Hayır

Hayır

Hayır

Hayır

Evet

Evet

Windows 7 7600 build 32-bit için SHA-1 Hash

5DC1 457B C4B3 D940 97F4 99B1 5DFD B3C2 1DAD CDF5

1015 74FA A17F DB43 0BB0 2727 1EF0 A58F 0E18 AD47

CC9D 8220 B217 9E78 4D85 BF1E A98D 2EE2 190D 534F

697F A065 5450 2FB2 1D30 2752 73B2 5747 299C 020D

C6B9 05E4 8FDB 6CB5 BFCA 9677 15A6 4461 B812 D40C

5395 DC4B 38F7 BDB1 E005 FF41 4DEE DFDB 16DB F610

Windows 7 7600 build 64-bit için SHA-1 Hash

32 Bit Only

32 Bit Only

3367 79EA 6B65 F63E 11A6 09B4 D021 439C 47AB 315B

5012 7304 441A 793E E51B 3F50 1289 F659 9A55 9E9F

A89D CE70 6D52 7206 CB46 4EF8 6ACD 3A3D 13A3 32DB

3263 27CC 2FF9 F053 79F5 058C 41BE 6BC5 E004 BAA7

Starter

Home Basic

Home Premium

Professional

Enterprise

Ultimate

Tablo 1.2: Windows 7 İşletim Sistemi Sürüm Karşılaştırması

Ahmet TOPRAKÇI | MCT