Blog Arşivleri

SYSPREP (System Preperation) İşlemi [SID Regeneration]

Başka bir kurulum amaçlı yapılandırma seçeneği olan Sysprep işlemi ise işletim sistemine ait güvenlik ID’lerinin yani SID’lerin (Security Identifier) yok edilerek imajlama ve imaj dağıtımı gibi Noktalarda aynı uygulama alt yapısına ve eş ayarlara sahip ancak SID anlamında tamamen özgün işletim sistemlerinin yapılandırılabilmesini mümkün kılar. SID’ler basit bir açıklama ile bir ülkedeki vatandaşların sosyal güvenlik numaralarına ya da vatandaşlık numaralarına benzetilebilir. Vatandaşlık numarası aynı olan birden fazla kişinin bulunması resmi işlemlerde karışıklık yaratacağından bu numaraların herkese bireysel olarak dağıtılması yani eşsiz olmaları gerekir. SID Noktasında da durum aynen bu şekildedir. Aynı ağ içerisinde birden fazla aynı SID’lere sahip bilgisayarın bulunması da bu bilgisayarların birbirlerine erişimi ve bu bilgisayarların eş zamanlı olarak başka işletim sistemleri ile erişimini engeller. Network’te bilgisayar SID’lerinin eşsiz olması gerekir.

Ancak her bilgisayarın sıfırdan kurulumunu yapmak çok sayıda makinenin bulunduğu ortamlarda pratik olarak mümkün değildir. İşletim sisteminin kurulumunun yanı sıra işletim sistemi üzerine gerekli uygulamaların kurulumu, lisanslanması, bilgisayar için gerekli güncelleştirmelerin yapılması, gereken ayarların yapılandırılması gibi birçok ayar da kurulumun ardından kurumsal ölçekteki şirketlerde yapılması gereken bilgisayar kurulum adımlarındandır. Tüm bu gereksinimler ve hız için imajlama teknolojileri kullanılır.

İmajlama teknolojileri özetle, bir işletim sisteminin hard diskinin imajını bir dosya halinde merkezi bir sunucuya aktarmak ve bu sunucudan da çok sayıda makineye dağıtmak üzerine kuruludur. Network üzerinden kendini başlatabilen yani PXE özelliğine sahip Ethernet adaptörü olan bilgisayarlar bu tip bir yöntem için oldukça kolaylık sağlarlar.

İmaj alınma işlemi yapılırken dikkat edilmesi gereken en önemli adım SID’lerin imaja dâhil olmaması, imaj yüklenen her bilgisayarın ilk açılışında kendi SID’lerini üretmesidir. Bunu yapabilmek için işletim sistemindeki SID’leri Sysprep işlemi ile yok etmek (Release / Purge) gerekir. Aşağıda maddeler halinde Windows 7 işletim sistemi üzerinde nasıl Sysprep yapılabileceği anlatılmıştır.

Sysprep Windows 7 içerisinden doğrudan bulunan bir uygulamadır. Windows klasörünün altında System32 path’inde yer almaktadır. Bu lokasyonun ardından ulaşılıp grafik arayüzden kullanılabileceği gibi komut satırından da çalıştırılabilir. Başlat simgesi ve ardından arama bölmesine cmd yazarak komut satırına kolayca erişilebilir. (Şekil 2.24)


Şekil 2.24: Sysprep için Komut Satırına Erişim

Komut satırının açılmasının ardından Şekil 2.25’te de görüldüğü gibi öncelikle “cd” yani “change directory” komutu ile Sysprep uygulamasının bulunduğu yola gidilir. Ardından sysprep.exe uygulaması /oobe, /generalize ve /shutdown parametreleri ile çalıştırılır. Böylelikle işletim sistemi kurulumu ve gerekli ayarların yapılandırılmasından sonra standart bir Sysprep işlemi başlatılmış olur.


Şekil 2.25: Sysprep Komut Syntax’i

Sysprep işlemi ile işletim sisteminin ürettiği tüm SID’ler yok edilir. Böylelikle birbirinden bağımsız SID’lere sahip işletim sistemlerinin oluşturulabilmesi sağlanır. (Şekil 2.26)


Şekil 2.26: Sysprep İşlemi

Sysprep işlemi tamamlandıktan sonra makinenin davranışı kapanmak ya da yeniden başlamak olabilir. Eklenen parametreye göre ki önceki yapılandırmada olduğu gibi “shutdown” parametresi kullanılmışsa işletim sistemi kapatılır. İşte bu aşamada işletim sistemi açılarak açılış aşamasında çeşitli imaj uygulamalarının ara yüzlerine düşürülerek imajı, referans imaj olarak alınabilir. Ardından alınan bu imaj ağdaki bilgisayarlara dağıtıldıktan sonra bilgisayarlar açılıp işletim sistemi başlatılırken makineler tekrar yapılandırılır. (Şekil 2.27)


Şekil 2.27: İşletim Sisteminin Sysprep işleminin ardından tekrar yapılandırılması

İşletim siteminin Sysprep’ten açılması aşamasında Şekil 2.28’de görüldüğü gibi donanımlara ilişkin sürücüler tekrar yapılandırılır.


Şekil 2.28: Sysprep İşleminin Ardından Donanımların yapılandırılması

Sysprep’ten açılışın son aşamasında, SID’ler yeniden oluşturulduğu için “Bilgisayarınız ilk kullanım için hazırlanıyor” ibaresi ekranda görülür. (Şekil 2.29)


Şekil 2.29: İşletim Sisteminin Kullanıma Hazırlanması

Sysprep işleminin tamamlanmasının ardından yeniden kullanıcı hesabı oluşturma ve bilgisayara isim verme işlemi yapılır. (Şekil 2.29) bu işlem Sysprep için kullanılabilecek autounattent.xml isimli bir cevap dosyası ile otomatikleştirilebilir.


Şekil 2.29: Kullanıcı Ayarlarının Yapılandırılması

Sysprep işleminin ardından açılan işletim sistemi önceden yapılandırılan tüm uygulamalara ve ayarlara sahip ancak tamamen yeni kurulmuşa benzer bir yapıdadır. (Şekil 2.30)


Şekil 2.30: Sysprep ile Beraber Oluşturulan Yeni Kullanıcı Ekosistemi

Ahmet TOPRAKÇI | MCT