Kategori arşivi: Windows Client

Windows 7 İşletim Sistemi Kurulumu

Her ne kadar Windows 7 işletim sisteminin kurulum oldukça sağlam temellere dayanan, hataya fazla şans tanımayan ve kurulum adımları takip edildiğinde sağlıklı kurulum yapılma ihtimali yüksek olan bir senaryo olsa da bu yazı içerisinde Windows 7’nin temiz kurulum senaryosuna çeşitli detaylarıyla her seviyeden kullanıcıya hitap eden bir uslüpla değinmek istedim. Windows 7 İşletim Sisteminin kurulum adımlarını ve kurulum sırasındaki disk bölümleme, biçimlendirme (format) gibi işlemleri aşağıdaki yazıda inceleyebilirsiniz.

Temiz Kurulum (Clean Install)

Windows 7 işletim sisteminin temiz kurulumu, yeni alınmış bir bilgisayar üzerine ya da üzerinde veri taşıyan ancak işletim sisteminin her hangi bir tamir-düzeltme işlemine uğramadan en baştan kurulduğu senaryolar için geçerli bir senaryodur.

Windows 7 işletim sisteminin kurulumuna başlamadan önce kurulumun yapılacağı medya hazır bulundurulmalıdır. Windows 7 kurulumu genellikle DVD her hangi bir sıkıştırmaya uğramamış ya da paket – iso halinde bulunmayan flat dosya yapısı ile yapılır. Standart DVD’den kurulum seçeneğinin haricinde USB’den kurulum, ISO dosyasından kurulum ya da ilgili kurulum dosyalarının network üzerinde bir paylaşımda tutulduğu yöntemler de kullanılabilir. Bu yöntemlerin hangisi tercih edilmişse bilgisayarın BIOS’unda ilgili seçeneğin başlangıç için ilk sıraya alınması kurulumu mümkün kılacak ya da kolaylaştıracaktır.

Aşağıda maddeler halinde Windows 7 işletim sisteminin sıfırdan kurulumu anlatılmıştır.

Windows 7’nin kurulumu versiyon ya da medya fark etmeksizin, kurulum medyasındaki dosyaların Şekil 2.1’de olduğu gibi bilgisayarın hard diskine kısmen aktarılması ile başlar.


Şekil 2.1: Windows 7 Kurulumu için gerekli dosyaların bilgisayar diskine aktarımı

Bu aşamanın ardından Windows 7’nin kurulumu ekranda animasyon destekli bir şekilde Windows logosunun görüntülenmesi ile devam eder. Başlangıçtaki bu animasyon Windows 7’nin grafiksel ya da estetik açıdan sunduğu özelliklerin bir ön izlemesi olarak değerlendirilebilir. (Şekil 2.2)


Şekil 2.2: Windows 7 Kurulum Başlama Ekranı

İlgili kurulum dosyalarının diske aktarılması ile beraber kurulum için kullanılacak dil, zaman ve para birimi biçimi, klavye ya da girdi metotları gibi bölgesel ayarların seçimi ile kuruluma devam edilir. Next ya da ileri seçeneği ile ilerlenir. (Şekil 2.3)


Şekil 2.3: Windows 7 Kurulum Dili, Zaman, Para Birimi Formatı ve Klavye seçimi

Bölgesel ayarların seçimi ile seçilen kriterlere uygun işletim sisteminin yüklenmesi aşamasına geçilir. (Şekil 2.4) Bu aşamada “Install Now” seçeneği ile kuruluma başlanabileceği gibi kurulumdan önce nelerin bilinmesi gerektiğine dair bir açıklama incelenebilir ve bunun yanı sıra makinenin içerisinde daha önceden kurulu bir işletim sistemi varsa bu işletim sistemine ilişkin onarma seçenekleri ile devam edilebilir.
NOT: Onarma Seçenekleri (Repair Options) ilerleyen makalelerde ayrıca incelenecektir.


Şekil 2.4: Windows 7 Kurulum Başlatma Ara yüzü

“Install Now” seçeneği ile başlayan kurulum adımlarında öncelikle son kullanıcı lisans sözleşmesinin (EULA) onaylanarak kuruluma devam edilmesi gerekir. (Şekil 2.5)


Şekil 2.5: Windows 7 Ultimate Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi

Bilgisayarın içerisinde daha önceden kurulu daha eski sürüm bir işletim sistemi varsa ki bu işletim sisteminin Windows Vista olması gerekir, Upgrade – Yükseltme seçeneği ile Windows 7’ye geçiş yapılabilir. Ancak temiz bir kurulumda “Custom” seçeneği ile devam edilmelidir. (Şekil 2.6)


Şekil 2.6: Windows 7’nin Temiz Kurulum için Custom Seçeneği

Bir sonraki adımda işletim sisteminin kurulacağı fiziksel disk ve bölüm ayarlaması yapılır. (Şekil 2.7) Disk bölümlendirilebilir, formatlanabilir, gerekiyorsa disk kontrolörüne ilişkin sürücüler yüklenebilir ve kurulumun yapılacağı bölüm seçilebilir.


Şekil 2.7: İşletim Sisteminin Kurulacağı Disk’in Seçimi

Gelişmiş sürücü seçenekleri (Şekil 2.8) içerisinde fiziksel disk istenilen farklı büyüklükteki yeni bölümlere ayrılabilir.


Şekil 2.8: Yeni Disk Bölümü Oluşturmak

Disk üzerinde yeni bölüm oluşturulurken Windows 7 işletim sisteminde sistem dosyaları için genellikle 100mb büyüklüğünde özel bir alan ayrılacaktır. (Şekil 2.9) Bu alan “System Reserved” şeklinde isimlendirilir.


Şekil 2.9: Windows’un Sistem Dosyaları için Ayrı Bir Bölüm Yaratacağı Uyarısı

Yeni disk bölümleri oluşturulduğunda, Windows 7’nin kurulacağı dizin ve disk yapısı Şekil 2.10’dakine benzer bir şekilde görünecektir. Bu bölümden yine istenirse oluşturulan ya da daha önceden var olan disk alanları silinebilir ya da var olan boş alanlar kullanılarak genişletilebilir.


Şekil 2.10: Sistem Dosyaları ve Kurulum için Bölümlendirilen Disk Yapısı

Bu seçimlerin ardından Windows 7 işletim sisteminin kurulumuna sistem otomatik olarak devam eder. (Şekil 2.11) Özetle Windows 7 işletim sisteminin kurulumu temel bölgesel ayarların seçimi ve disk alanlarının isteğe bağlı ayarlanmasından oluşur. Buradan çıkartılabilecek sonuç Windows 7’nin kurulumunun oldukça kolay olduğudur. Son kullanıcı seviyesinde bile rahatlıkla işletim sistemi kurulumu gibi yönetimsel işlemler yapılabilir.


Şekil 2.11: Windows 7 Kurulum Aşamaları

Windows 7 kurulumu gerekli dosyaların kopyalanması, genişletilmesi, özeliklerin yüklenmesi, güncellemelerin yüklenmesi ve kurulumun tamamlanması aşamalarından oluşur. Şekil 2.12’de bu aşamalar görülmektedir.


Şekil 2.12. Windows 7 Kurulumunun Tamamlanması

Kurulumun tamamlanması ile beraber işletim sistemini kullanacak ve yönetici ayrıcalıklarına sahip bir kullanıcı hesabı yaratılması istenir. Bu kullanıcı hesabı isimlendirilir ve bilgisayara da isim verilir. (Şekil 2.13) Bilgisayara verilecek isim kullanıcı adına göre otomatik atanabileceği gibi farklı bir şekilde de verilebilir.


Şekil 2.13: Kullanıcı Oluşturma ve Bilgisayarı İsimlendirme İşlemleri

Tanımlanan kullanıcı hesabına bir şifre atanır. Atanan bu şifre oldukça esnek olup gerektiğinde Group Policy’lerle şifre kuralları katılaştırılabilir. İstenirse şifre verilmeden de kullanıcı hesabı tanımlanabilir ancak şifresiz bir kullanıcı hesabı Uzak Masaüstü, klasör paylaşımlarına erişim gibi bir takım önemli özelliklerden yoksun olacağı için kullanıcı hesabına şifre tanımlaması yapmak önemli bir noktadır.

Şekil 2.14: Oluşturulan Kullanıcı Hesabı için Password Tanımlamak

 25 haneden oluşan Windows ürün anahtarı girilerek Windows 7 aktive edilebilir. Ürün anahtarı giremeden de kurulum tamamlanabilir ancak bu şekilde Windows 7, bir ay kadar kullanımına izin verecek ardından sadece ürün anahtarı girilip aktivasyon yapıldığında kullanımına izin verecektir.
Şekil 2.15: Ürün Anahtarı Giriş Ara yüzü

İşletim sisteminin güvenliğini sağlayan en önemli unsur güncellemelerdir. Windows 7’nin kurulumu ile beraber temel ayarların arasında otomatik update seçeneklerinin yapılandırılması istenecektir. Bu ayarlar içerisinden en doğru olan ayar “Use Recommended Setting” seçeneği ile devam etmektir. (Şekil 2.16) Bu seçenekle beraber otomatik update’ler ayarlanacak kritik güvenlik update’leri ve diğer temel Windows ögelerine ilişkin update’ler etkinleştirilecektir. Update’ler yayınlandığında Windows 7 internet bağlantısı etkinken bu update’leri download edecek ve kuracaktır. Kurulumun ardından eğer yeniden başlatma işlemi gerekiyorsa bu işlem yapılacak ve Microsoft Outlook, Internet Explorer gibi açık olan uygulamalar yeniden başlatmanın ardından otomatik olarak açılacaktır.


Şekil 2.16: Otomatik Güncelleme Yapısının Belirlenmesi

Update’lerin ayarlanmasından sonra saat dilimi ve tarih-saat ayarlarının yapılması istenecektir. (Şekil 2.17) Bu bölüm kuruluma başlarken seçilen bölgesel ayarlar göz önünde bulundurularak otomatik olarak getirilir. Saat ayarı ise öncellikli olarak bilgisayarın BIOS’undan ardından internet bağlantısı etkinken Microsoft üzerinden otomatik olarak ayarlanır. Genellikle bu aşama kontrol niteliğinde olup her hangi bir yapılandırma gerektirmez.


Şekil 2.17: Tarih ve Saat Ayarlarının Yapılandırılması

Windows 7 kurulumun ardından eğer network kablosu takılı ise ya da kablosuz ağ adaptörü etkin ise networkü otomatik olarak algılayacak ve tespit edilen networke ilişkin firewall template’i yapılandırılmasını isteyecektir. (Şekil 2.18) Bu firewall template’i ile beraber bilgisayara erişim çeşitli kriterlere bağlanacaktır. Temel olarak bu template’ler Home, Work ve Public şeklinde ayrılmıştır.


Şekil 2.18: Firewall Template’leri için Lokasyon Seçimi

Şekil 2.19’da görüldüğü gibi seçilen firewall template’ine ya da başka bir değişle şablonuna ilişkin gerekli ayarlar yapılandırılır. Eğer firewall template’i Home yani Ev olarak belirlenmişse Work ve Pubic template’lerine göre daha esnek kurallar etkin olacaktır.


Şekil 2.19: Seçilen Lokasyonun Uygulanması

Ağ ayarlarının yapılandırmasının bir diğer aşaması olarak Windows 7 ile beraber gelen ve detayları daha sonra açıklanacak olan HomeGroup özelliğine ilişkin yapılandırma bu bölümde yapılır. (Şekil 2.20) HomeGroup adından da anlaşılabileceği gibi genellikle ev ortamında birden fazla bilgisayar arasında doküman, müzik, video, resim paylaşımı gibi çoklu çalışma imkânları sağlar. Windows 7 aynı ağdaki başka bir Windows 7 yapısında oluşturulmuş Homegroup’u doğrudan görür. Önceden oluşturulmuş Homegroup’a atanan şifre bu bilgisayar üzerinde de yazılarak seçilen kriterlere uygun veri paylaşımı yapılabilir.


Şekil 2.20: HomeGroup Yapılandırması

Tüm bu yapılandırmanın ardından Windows 7’nin kurulumu ve kurulum sonrası ayarları tamamlanır. (Şekil 2.21)


Şekil 2.21: Windows 7 Kurulum Sonrası Ayarlarının Tamamlanması

Windows 7 kurulumunun ardından ilk açılışta belirtilen kullanıcı hesabına ilişkin ayarlar yapılandırılır ve bu kullanıcı hesabı ile oturum açılır. (Şekil 2.22)

Şekil 2.22: Windows 7 Hoş Geldiniz Ekranı

Windows 7’ye oturum açıldığında Şekil 2.23’deki gibi bir masaüstü kullanıcıyı karşılar. Bu ekranda ilk bakışta göze çarpanlar önceki işletim sistemlerine göre görev çubuğunda meydana gelen değişim, arka plan ve ögelerin yerleşimleridir.


Şekil 2.23: Windows 7 Masaüstü

Ahmet TOPRAKÇI | MCT

Windows 7 İşletim Sistemi Özellikleri ve Sürüm Karşılaştırması

Windows 7 ile Beraber Gelen Yeni Özellikler

Windows 7 ile beraber gelen özelliklerden bahsedersek, bu özellikler; çeşitli güvenlik geliştirmeleri, işletim sisteminin sistemdeki bilgisayarlara dağıtımını yani yüklenmesini gerçekleştirirken kullanılabilecek çeşitli yükleme ve dağıtım geliştirmeleri, XP-Mode özelliğini de göz önünde bulundurarak eşsiz uygulama uyumluluğu, Yerleşik Windows PowerShell desteği ile komut satırından detaylı yönetim ve script özellikleri, Group Policy (GPO) Preferences desteği ile gelişmiş merkezi yönetim, Starter GPO’lar ile yönetim, GPO PowerShell komut satırı araçları, Kütüphaneler (Libraries) ile gelişmiş doküman yönetimi, Offline File geliştirmeleri, BitLocker geliştirmeleri ve BitLocker ToGo ile veri güvenliği, Windows ReadyBoots geliştirmeleri, gelişmiş donanım sürücü desteği ve performans değerlendirme araçları, “Trigger Start” Windows servisleri, Powercfg ile gelişmiş enerji yönetimi, Yazdırma araçları ve geliştirmeleri, “Location-Aware Printing”, yazıcı sürücüsü izolasyonu, arama geliştirmeleri, Internet Explorer Koruma Modu (Protected Mode), Performans Monitör geliştirmeleri, “Windows Sistem Assessment” (WinSAT) ile performans değerlendirme endeksi, gelişmiş hata teşhis araçları, Remote Assistance Easy Connect özelliği, Windows AppLocker ile uygulama erişim denetimi, Gelişmiş User Account Control (UAC), Network geliştirmeleri, URL tabanlı QoS desteği, DNSsec desteği, Çoklu Aktif Firewall Profilleri, IPSec geliştirmeleri, BranchCache ile WAN üzerinden verimli dosya transferi, DirectAccess ile gelişmiş infrastructure seviyesinde VPN desteği, Remote Desktop Protocol 7.0 ile güvenli ve gelişmiş uzak masaüstü deneyimi, Ipv6 geliştirmeleri, “Windows Troubleshooting Platform” ile işletim sistemi sorunlarına karşı kolay çözümler sağlanması, Resource Monitör, Windows PowerShell ile uzaktan hata çözümleme, gelişmiş ve özelleştirilebilir hata çözümleme (Troubleshooting), Reliability Monitor, Problem Steps Recorder, Aero Teması’ndaki geliştirmeler; Pin, Snap, Shake özellikleri, önizleme özellikleri, Başlat Menüsü ve Görev Çubuğu geliştirmeleri, geliştirilmiş birçok yerleşik donatılar uygulaması ve kontrol panel ögeleri olarak sıralanabilir.

Windows 7 Sürümleri

Windows 7 işletim sisteminin sürümleri arasında birçok farklılık bulunmaktadır. Bu sürüm çeşitliliği Windows istemci ailesi ürün gamına Windows Vista ile yerleşmiştir. Küçük isim farklılıkları ile bu ürün gamı Windows 7 işletim sistemi içerisinde de korunmaktadır. İşletim sistemi sürümündeki bu çeşitlilik yaygın olarak kullanılan Windows işletim sistemlerin kullanıcılarındaki profil farklılıklarından kaynaklanmaktadır. Bir kısım kullanıcı grubu bilgisayarları üzerinde oldukça üst düzey güvenlik ve erişim özellikleri beklemekteyken bir kısım kullanıcı profili ise işletim sistemini çok temel özellikleriyle Microsoft Office uygulamalarını çalıştırmak ve internet erişimi gibi sebeplerle kullanmaktadır. Bu farklılık dolayısıyla farklı özellik ve fiyatlardaki Windows 7 versiyonları piyasaya sunulmuştur. Bu Windows 7 versiyonları uygulama ve özellikleri artan şekilde, Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise ve Windows 7 Ultimate başlıkları ile sıralanabilir.

Bu versiyonların destekledikleri özelliklerin yanı sıra en temelde destekledikleri bellek miktarı fark etmektedir. Windows 7 işletim sistemin Starter hariç her versiyonu 32bit’lik ve 64bit’lik mimarilere uygun farklı versiyonlarda sunulmuştur. 32bit ve 64bit yapılarında değişmekle beraber Windows 7 versiyonlarının destekledikleri kullanılabilir işletim sistemi belleği Tablo 1.1’de incelenmiştir.

Tablo 1.1: Windows 7 Versiyonlarındaki Fiziksel Bellek Limitleri

Sürüm farklılıklarını genel olarak özetlemek gerekirse, Windows 7 işletim sistemini çok temel özelliklerle kullanmak isteyenler için Starter sürümü, temel özelliklere ek olarak 64 bit destek de sunan ve mobil özelliklerin desteklendiği temel ev kullanıcılarını hedef alan Home Basic sürümü, yine ev kullanıcıları için tasarlanan ancak Windows Aero temasına tam destek sunan, Media Center özelliklerini içeren ve tablet / dokunmatik ekranlı PC’lere de uyumlu olan Home Premium sürümü, çalışanların şirket içerisinde kullandıkları bilgisayarları hedefleyen, Active Directory entegrasyonu imkânı sunan Professional sürümü, yine iş amacıyla tasarlanan, üst düzey güvenlik ve yönetim özelliklerini destekleyen Enterprise sürümü ve Windows 7 işletim sistemi için Enterprise ile aynı özellikleri içeren ve bireysel kullanıcılarından satın alabileceği en üst sürüm olan Ultimate şeklinde değerlendirilebilir. Windows 7 sürümlerine ilişkin farklı versiyonların destekledikleri teknolojiler ve özellikler ilgili versiyon başlığında bu bölümde açıklanmıştır.

Windows 7 Starter

Windows 7 Starter sürümü, Windows 7 işletim sisteminin en temel sürümüdür. Starter sürümü içerisinde Aero Glass özellikleri, kişiselleştirme, çoklu monitör, DVD oynatma, Windows Media Center, Active Directory desteği, XP Mode, 64 bit işlemci desteği gibi birçok özellik bulunmaz. Ancak Starter versiyonunda Windows 7 yapısında gelen en büyük yenilik, Windows XP ve Vista Starter versiyonlarında bulunan eş zamanlı en fazla 3 uygulama çalıştırabilme kısıtlamasının Windows 7 Starter’da olmamasıdır. Windows 7 Starter içerisinde Internet Explorer 8 ve Windows Media Player 12 uygulamaları doğrudan yer alır. Windows 7 Starter’dan Windows 7 Home Basic ve Home Premium versiyonlarına Anytime Upgrade ile yükseltme yapılabilir.

Windows 7 Home Basic

Windows 7 Home Basic sürümü, Windows 7 sürümleri içerisinde Starter’dan bir üst seviyede özellikler sunan versiyondur. Windows 7 Home Basic ile 32bit ve 64bit yapıdaki işlemciler doğrudan desteklenir. Buradan yola çıkarak Windows 7 Home BASIC’ten itibaren tüm Windows 7 versiyonlarının ayrı ayrı 32bit ve 64bit versiyonları mevcuttur. Windows 7 Home Basic ile HomeGroup özellikleri ile ev gruplarına bağlanıp diğer Windows 7 işletim sistemleri ile veri ve medya alış verişinde bulunulabilir. Internet Explorer 8, Windows Media Player 12, Masaüstü Pencere Yöneticisi, Windows Mobility Center Windows 7 Home Basic içerisinde bulunan diğer uygulamalardır. Windows 7 Home Basic ile Windows Aero teması kısmi olarak desteklenmektedir.

Windows 7 Home Premium

Windows 7 Home Premium sürümü, ev kullanıcıları için tasarlanmış, bilgisayarlarını Plazma/LCD/LED televizyonlara bağlayıp kullanmayı hedefleyen kullanıcı grubu için, Windows Media Center ile zengin medya desteği sunan ve Windows Aero temasına tam destek veren Windows 7 sürümüdür. Windows 7 Home Premium içerisinde Home Basic’te var olan tüm özellikler de bulunmaktadır. Ek olarak Home Premium ile HomeGroup yaratma ve bağlanma özellikleri etkindir. Premium oyunlar da Windows 7 Home Premium versiyonunda sunulur. Ek olarak Windows 7 Home Premium ile MultiTouch yani çoklu dokunuş desteği de mevcuttur.

Windows 7 Professional

Windows 7 Professional iş amaçlı kullanmak üzere tasarlanmış Windows 7 sürümüdür. Windows 7 Professional işletim sistemi bir Active Directory domain’inine girebilir, domain kaynaklarını kullanabilir ve dolayısı ile merkezi olarak yönetilebilir. Windows 7 Professional sürümünde Windows 7 Home Premium’daki tüm özellikler hali hazırda bulunmakta ve üstüne birçok ek yönetimsel özellik içermektedir. Windows 7 Professional işletim sistemlerine uzak makinelerden, uzak masaüstü desteği ile erişilebilir. EFS (Encrypted File System), yazdırma kolaylıkları ve sunum modu gibi destekler de Windows 7 Professional yapısında mevcuttur.

Windows 7 Enterprise

Windows 7 Enterprise iş yerleri için tasarlanmış ve bireysel kullanıcıların alabileceği versiyonlar arasında bulunmayan Windows 7 sürümüdür. Windows 7 Enterprise ile Windows 7 işletim sisteminin tüm bireysel ve kurumsal özelliklerini kullanabilmek mümkündür. Bireysel özelliklerden kasıt grafiksel destekler ve zengin medya destekleri şeklinde değerlendirilebilir. Kurumsal destekler ise BitLocker, DirectAccess, BranchCache, AppLocker gibi güvenlik ve performans temelli özelliklerdir. Windows 7 Enterprise ile Windows 7 işletim sisteminin ara yüzü Windows Update’den otomatik olarak sunulacak güncelleştirmeler ile 32 farklı dilde görüntülenebilir. Windows 7 Enterprise ile VHD formatındaki sanal hard diskleri işletim sistemi içerisinde kullanmak hatta bu sanal diskler üzerine kurulan işletim sistemleri ile bilgisayarı başlatmak mümkündür.

Windows 7 Ultimate

Windows 7 Ultimate sürümü ise son kullanıcının da rahatlıkla satın alabileceği ve Windows 7 işletim sisteminin yine Windows 7 Enterprise gibi güvenlik/performans temelli tüm kurumsal özelliklerini ve grafiksel yetenekler, zengin medya uygulamaları gibi bireysel özelliklerini destekleyen en üst düzey sürümdür. Windows 7 Ultimate ile beraber alt sürümlerde desteklenen tüm özellikler desteklenir ve Ultimate yapısında gelen birçok yönetimsel ek özellik de mevcuttur. Windows 7 Ultimate Microsoft Active Directory Domainlerine üye olabilir ve merkezi yönetimi mümkündür. Windows 7 Ultimate lisans ücreti açısından en pahalı Windows 7 versiyonudur.

Windows 7 VL

Windows 7 işletim sistemlerinin karşılaştırmalarının incelenebileceği “Windows 7 Sürüm Karşılaştırma Tablosunda” da görülebileceği gibi Volume Lisans desteği sunan ve şirketlerin toplu alımları için tasarlanan Professional ve Enterprise sürümleri “VL Build”ler şeklinde de adlandırılabilir. Windows 7 VL’ler VLK’lar yani Volume License Key / Volume Lisans Anahtarları ile lisanslanır ve aktivasyonları yapılır. Tek bir VLK ile çok sayıda işletim sistemi kurulup aktifleştirilebilir.

Windows 7 N

Windows 7 N sürümleri, Home Premium, Professional, Enterprise ve Ultimate versiyonları için mevcuttur. Windows 7 N sürümleri tam sürümlerle aynı özellikler içerir. Avrupa Birliği’nin (EU) aldığı rekabet kararlarıyla doğrudan ilgili olarak, Windows 7’nin içerisinde sadece Windows Media Player olmayan sürümdür. Windows 7 N sürümlerine, Windows Media Player herhangi bir ücret ödemeden Microsoft’un resmi internet sitesinden download edilerek yüklenebilir.

Windows 7 Sürüm Karşılaştırma Tablosu

Windows 7 Sürüm Karşılaştırma Tablosu ile Windows 7 işletim sistemin farklı sürümlerinin destekledikleri donanımsal ve uygulama bazlı özellikler net olarak incelenebilir.

Özellikler

Starter

Home Basic

Home Premium

Professional

Enterprise

Ultimate

OEM Lisans

Perakende ve OEM Lisans

Perakende ve OEM Lisans

Perakende, OEM ve Volume Lisans

Volume Lisans

Perakende ve OEM Lisans

Destek Bitiş Tarihi

13 Ocak 2015 (2015-01-13)

13 Ocak 2015 (2015-01-13)

13 Ocak 2015 (2015-01-13)

14 Ocak 2020 (2020-01-14)

14 Ocak 2020 (2020-01-14)

13 Ocak 2015 (2015-01-13)

Desteklenen Fiziksel Bellek (RAM) (64-bit)

Yok

8 GB

16 GB

192 GB

192 GB

192 GB

Desteklenen Fiziksel Bellek (RAM) (32-bit)

2 GB

4 GB

4 GB

4 GB

4 GB

4 GB

32-bit ve 64-bit Versiyonlar

Sadece

32-bit

32-bit ve

64-bit

32-bit ve

64-bit

32-bit ve

64-bit

32-bit ve

64-bit

32-bit ve

64-bit

Desteklenen Fiziksel CPU Sayısı

1

1

1

2

2

2

Backup and Restore Center

Network’e Backup Yok

Network’e Backup Yok

Network’e Backup Yok

Evet

Evet

Evet

Remote Desktop

Sadece İstemci

Sadece İstemci

Sadece İstemci

Evet

Evet

Evet

HomeGroup

Sadece Katılabilir

Sadece Katılabilir

Evet

Evet

Evet

Evet

Yerleşik DVD decoders (MPEG-2 ve Dolby Digital)

Hayır

Hayır

Evet

Evet

Evet

Evet

Çoklu Monitör

Hayır

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Renk Derinliği

Yok

32-bit

32-bit

32-bit

32-bit

32-bit

Fast user switching

Hayır

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Desktop Window Manager

Hayır

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Windows Mobility Center

Hayır

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Internet Printing Özelliği (IPP)

Hayır

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Internet connection sharing

Hayır

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Windows Aero

Hayır

Kısmen

Evet

Evet

Evet

Evet

Multi-Touch

Hayır

Hayır

Evet

Evet

Evet

Evet

Premium Oyunlar

Hayır

Hayır

Evet

Varsayılanda Mevcut Değil

Varsayılanda Mevcut Değil

Evet

Windows Media Center

Hayır

Hayır

Evet

Evet

Evet

Evet

Windows Media Player Remote Media Experience

Hayır

Hayır

Evet

Evet

Evet

Evet

Dynamic Disk Yapısı

Hayır

Hayır

Hayır

Evet

Evet

Evet

Encrypting File System

Hayır

Hayır

Hayır

Evet

Evet

Evet

Location Aware Printing

Hayır

Hayır

Hayır

Evet

Evet

Evet

Presentation Mode (Sunum Modu)

Hayır

Hayır

Hayır

Evet

Evet

Evet

Group Policy

Hayır

Hayır

Hayır

Evet

Evet

Evet

Offline Files ve Folder Redirection

Hayır

Hayır

Hayır

Evet

Evet

Evet

Windows Server Active Directory Domainlerine Katılabilme

Hayır

Hayır

Hayır

Evet

Evet

Evet

Windows XP Mode

Hayır

Hayır

Hayır

Evet

Evet

Evet

Software Restriction Policy

Hayır

Hayır

Hayır

Evet

Evet

Evet

RDP ile Aero Glass Özelliği

Hayır

Hayır

Hayır

Hayır

Evet

Evet

Windows Media Player Multimedia Redirection

Hayır

Hayır

Hayır

Hayır

Evet

Evet

Remote Desktop Servisleri ile Ses Kaydı

Hayır

Hayır

Hayır

Hayır

Evet

Evet

Remote Desktop Servisleri ile Çoklu Görüntü Desteği

Hayır

Hayır

Hayır

Hayır

Evet

Evet

Enterprise Search Scopes

Hayır

Hayır

Hayır

Hayır

Evet

Evet

Federated Search

Hayır

Hayır

Hayır

Hayır

Evet

Evet

AppLocker

Hayır

Hayır

Hayır

Policy Oluşturulabilir ancak Enforce edilemez.

Policy Oluşturulabilir ve Enforce edilebilir.

Policy Oluşturulabilir ve Enforce edilebilir.

BitLocker Drive Encryption

Hayır

Hayır

Hayır

Hayır

Evet

Evet

BranchCache Distributed Cache

Hayır

Hayır

Hayır

Hayır

Evet

Evet

DirectAccess

Hayır

Hayır

Hayır

Hayır

Evet

Evet

Subsystem for Unix-based Applications

Hayır

Hayır

Hayır

Hayır

Evet

Evet

Multilingual User Interface Pack

Hayır

Hayır

Hayır

Evet (Ayrıca Satın Alınabilir)

Evet

Evet

Virtual Desktop Infrastructure (VDI)

Hayır

Hayır

Hayır

Hayır

Evet

Evet

Virtual Hard Disk Boot

Hayır

Hayır

Hayır

Hayır

Evet

Evet

Windows 7 7600 build 32-bit için SHA-1 Hash

5DC1 457B C4B3 D940 97F4 99B1 5DFD B3C2 1DAD CDF5

1015 74FA A17F DB43 0BB0 2727 1EF0 A58F 0E18 AD47

CC9D 8220 B217 9E78 4D85 BF1E A98D 2EE2 190D 534F

697F A065 5450 2FB2 1D30 2752 73B2 5747 299C 020D

C6B9 05E4 8FDB 6CB5 BFCA 9677 15A6 4461 B812 D40C

5395 DC4B 38F7 BDB1 E005 FF41 4DEE DFDB 16DB F610

Windows 7 7600 build 64-bit için SHA-1 Hash

32 Bit Only

32 Bit Only

3367 79EA 6B65 F63E 11A6 09B4 D021 439C 47AB 315B

5012 7304 441A 793E E51B 3F50 1289 F659 9A55 9E9F

A89D CE70 6D52 7206 CB46 4EF8 6ACD 3A3D 13A3 32DB

3263 27CC 2FF9 F053 79F5 058C 41BE 6BC5 E004 BAA7

Starter

Home Basic

Home Premium

Professional

Enterprise

Ultimate

Tablo 1.2: Windows 7 İşletim Sistemi Sürüm Karşılaştırması

Ahmet TOPRAKÇI | MCT

Remote Assistance

Windows XP üzerinde anlattığım ancak farklı Windows işletim sistemlerine de kaynak teşkil edebilecek nitelikteki Remote Assistance videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

Ahmet TOPRAKÇI | MCT

Administrative Shares (Yönetimsel Paylaşımlar)

Aşağıdaki video’da Windows işletim sistemleri içerisinde yer alan Administrative Shares (Yönetimsel Paylaşımlar) özelliklerine ilişkin detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Ahmet TOPRAKÇI | MCT

Windows 8 ve Yeni Özellikleri

Bu makale içerisinde Windows 8 işletim sistemine ilişkin yeni özellikleri ve bu özelliklerden Windows 8 yapısında olmasını beklediklerime ilişkin açıklamaları yazmaya çalıştım. Windows 8 henüz yüksek gizlilik düzeyinde ve beta öncesi Milestone aşamasında. Bahsettiğimiz özelliklerin final sürümündeki durumları için erken bir öngörü olsa da bu özelliklerin hali hazırda geliştirme aşamasında var olduğunu söyleyebiliriz.

27 Nisan 2011 itibariyle IT dünyası ile buluşan Windows 8 Milestone 2 build 7955 sürümünün görünümü şimdilik aşağıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi. Elbette ki bu tarih aralığı için Microsoft Confidential bilgilerdi bunlar.

Windows 8 ISO imajı ile sistemi boot ettiğinizde kuruluma başlangıç ekranı aşağıdaki ekran görüntüsündeki gibi görülecektir. Kurulumun birçok adımı Windows 7 ile özdeş olmasına rağmen MileStone2’de arayüzde grafiksel değişiklikler meydana geldi. Windows kurulumu MultiPoint Server’da olduğu gibi temel olarak tek ekranda bilgisayarı isimlendirerek başlıyor.

Bilgisayarın isimlendirilmesinin ardından kullanıcı adı ve şifre tanımlamalarının yapılması mümkün oluyor ve tanımlama tamamlandıktan sonra Next seçeneği ile ilerleniyor.

You’re Ready to Go başlığı ile bu aşamaya kadar yapılmış ayarlar teyit ediliyor ve Windows aktivasyon işlemi de Windows 8’de yine bu ekranda tamamlanıyor.

Windows 7’nin log-on ekranı ise yine aşağıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi. Windows 7’de registry ayarları ile değiştirebildiğimiz log-on screen background, Windows 8’de arayüzden düzenlenebilir halde geleceğe benziyor.

Windows 8 ile Task Manager’da değişecek uygulamalar arasında. Artık Task Manager içerisinde objeleri gruplar halinde görebilecek istediğimiz uygulamaları rahatlıkla bu arayüzden kapatabileceğiz.

Task Manager arayüzünden başlangıçta otomatik açılan programlara ilişkin düzenleme yapabilmek için Startup sekmesi mevcut.

Windows 7’de Resource Monitor ismiyle karşımızda olan grafiksel performans değerlendirme arayüzünün ismi Windows 8 ile Advanced Task Manager olacağını tahmin ediyorum. Ayrıca Reliability Monitor özelliklerinin bazılarını da bu arayüze entegre göreceğiz.

USB bellek ürünleriyle çok daha verimli çalışabilmek ve dosya yönetimini sağlayabilmek için geliştirilmiş bir özellik olan Portable Workspace Windows 8 ile hayatımıza girecek. Milestone’da gördüğüüz sıırlama Portable Workspace olarak kullanılacak medyanın en az 16gb büyüklüğe dahip olması gerekliliği.

Windows Color and Appearance arayüzü ile yine Aero teması renk düzenleri yapılandırılabiliyor. Burada gelen en önemli yenilik Auto-Colourisation özelliği. Bu özellik ile arka plan ile pencere ve menü kenarlık renklerinin uyumlu olması sağlanıyor. Windows 7’de kişisel olarak arka plan rengine göre pencere kenarlıklarını ayarladığım düşünülürse Microsoft’un yazılım ve tasarım ekibinin benimle aynı duyguyu paylaştığını görmek güzel.

Auto-Colourisation özelliğini aşağıdaki iki ekran görüntüsünde de inceleyebilirsiniz.

Windows 8 ile beraber Windows platformu için yeni bir logon şekli de bizi karşılayacak Android işletim sistemi kullananlar Pattern Logon ismindeki bu logon şekline aşina olacaklardır. Özellikle tablet PC ve dokunmatik ortamlarda pattern logon oldukça kullalıcak gibi gözüküyor.

Hybit Boot isimli ve adından da anlaşılacağı gibi çeşitli boot teknolojilerini beraber çalıştıran boot yapısı Windows 8 için standart olacak ve bu boot metodu ile özellikle Windows başlangıcında ciddi performans artışı yaşayacağız. Hybrid Boot temel olarak sleep ve hibernation modlarının birleşimi gibi düşünülebilir.

Window 8 ile beraber System Restore seçenekleri ve çalışma başarısı da gelişiyor. Ayrıca bu bölümle artık sistemi fabrika ayarlarına dödürme şansımız var.

Windows 8’in özellikle cloud yapısında çalıştığı durumlar için önemli olabilecek fabrika ayarlarına geri döndürme özelliği (System Reset) aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi gerçekleştiriliyor. Bu işlem sırasında istenirse kullanıcı hesap bilgileri ve kişisel dosyaları korunabiliyor.

System Reset işlemi aşağıdaki şekilde işletiliyor.

Office 2007 ile hayatımıza giren ve Office 2010 yapısında da sıklıkla kullandığımız vazgeçilmez Ribbon menüleri artık Windows Explorer yapısında da bizi karşılayacak.

Windows 8’de Denetim Masa’sının altında Genuine Center isimli bir obje daha göreceğiz. Bu obje ile sistemin aktivasyon durumunu görebileceğiz istersek ürün anahtarını rahatlıkla değiştirebileceğiz. Bu arayüzden yeni ürün anahtarı satın alabilmek de mümkün olacak.

Windows 8 ‘de personal vault yapısına history özelliği ekleniyor. Vault history ile beraber kişisel belgeler istenilen zaman aralıklarındaki hallerine döndürülebilir.

Ayrıca hangi dosyaların hangi lokasyonda History Vault içinde tutulacakları da yapılandırılabilir.

Windows 8 ile artacak olan cloud (bulut bilişim servisleri) desteği de kullanıcı profillerine kadar indirgenecek. Roaming Profiles olarak bildiğimiz sistem cloud based şekilde de çalışacak.

Windows 8 içerisinde Kullanıcı Hesap’larının altında doğrudan bir obje olarak gördüğümüz Roaming Options ile Roamin Profile yapısına ilişkin detay ayarlamalar yapılabilecek.

Disk Cleanup özelliklerinde de yeni geliştirmeler Windows 8 içerisinde mevcut olacak. Aşağıdaki şekilde örnek ekranları inceleyebilirsiniz.

PDF uzantılı dosyaları daha rahat ve konforlu okuyabilmek için yeni bir reader modülü Windows 8’in içerisinde doğrudan mevcut olacak. Bu özelliğinde Windows 8’in sayıları giderek artan Tablet PC’lere göz kırptığının bir kanıtı olarak gösterebiliriz.

Windows 8 ile beraber gelecek olan Internet Explorer 10 ile birlikte Microsoft’un arama platformu olan Bing’in önemi de artacağa benziyor. Burada “Immersive” isimli yeni bir kullanıcı arayüzünden de söz etmek mümkün. Immersive’den bahsederken yine mobilitenin ön planda olduğunu söylemekte yarar var.

Windows Live ürünlerinde kullandığımız SartScreen file filter özelliği Windows 8 ile Windows Explorer process’inin doğrudan içinde çalışabilecek.

Windows 8 ile beraber Windows App Store adınan çok söz ettireceğe benziyor. Tüm Windows uygulamaları bu arayüzden indirilip kullanılabilecek.

Windows 8’in bu yeni özelliklerinden sonra kurulumundan bahsetmek gerekirse daha yalın ve adım adım hale geldiğini söyleyebiliriz.

Windows 8’in kurulumuna başlarken uyumluluk kriterlerinin incelenmesinin ardından Windows 8’in kurulumuna geçilebileceğiz

Kurulum upgrade şeklinde yapılacaksa kullanıcı hesapları, programlar ve kişisel dosyalar gibi ayarların hangilerinin korunacağına ilişkin sorunların yanıtlanması gerekecektir.

Ürün anahtarı da yine Windows 8 kurulumu sırasında girilebilir.

Windows Update’leri kuruluma başlamadan öncedeki Preperation ekranında yapılabilir.

Özellikle biz sistem yöneticilierinin işletim sistemi dağıtımı yaparken çok kullandıkları sysprep Out-of-box experience arayüzü de aşağıdaki gibi çok daha görsel hale gelmiş durumda.

Windows 8 yapısında “Metro UI Style” şeklinde isismlendirebileceğimiz menü yapısı da Tablet PC gibi ürünlerin kullanımında menüler arası dolaşımda esneklik sağlayacak.

Windows 8’e kadar BlueScreen (mavi ekran) şeklinde isimlendirdiğimiz hata arayüzü BlackScreen ya da Türkçe tabirle siyah ekran olmuş durumda.

Windows 7 ile beraber gelen ISO Burning özelliği, Windows 8 ile beraber bir adım ileriye götürülerek ISO Mount özelliği eklenmiş durumda. Bu özellikle beraber ISO mount için Windows 8 içerisine ek bir uygulama kurmak durumunda kalmayacağız.

Konuyu burada noktalarken; tüm bu özelliklere ek olarak Windows 8 içerisinde Logon sırasında yüz tanıma özelliğini, doğrudan desteklenen network üzerinden bilgisayarı başlatabilmeyi sağlayan Wake on Lan desteğini, .Net Framework 5 ile beraber gelecek olan şimdilik kod adını “RedHawk” olarak bildiğimiz komut yürütme sistemini ve uygulamalarının tamamının download edilmeden de çalıştırılabilmesini ve download işleminin kurulumla eş zamanlı olarak arka planda işlemesini sağlayan App-V ürününü kullananların aşina olacağı Streamin Manager özelliğini de söylemeden geçmemek gerekli.

Herkese iyi çalışmalar.

Ahmet TOPRAKCI – MCT
System / Network & Server Solutions
IT Trainer & Consultant | BilgeAdam IT Academy
System/Network Kadikoy Branch Training Manager
ahmet.toprakci@bilgeadam.com | ahmettoprakci.net