Kategori arşivi: Orchestrator

MsHowto IT as a Service İstanbul Semineri

MsHowto olarak 2 Haziran 2012 Cumartesi günü Microsoft İstanbul Ofisinde gerçekleştireceğimiz etkinlik programını aşağıda inceleyebilir ve etkinliğe kayıt olabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi ve kayıt için tıklayın

Ahmet TOPRAKÇI | MCT

System Center Orchestrator User Ekleme Senaryosu

Öğrencilerime System Center Orchestrator 2012 anlatırken oluşturduğumuz temel bir senaryoyu sizlerle paylaşmak istedim.

Aşağıdaki diyagramda da inceleyebileceğiniz gibi senaryoda Active Directory içerisinde random olarak üretilen ve belli kriterlere uyan bir password’e sahip kullanıcı oluşturma işlemi planlanmıştır. Oluşturulan kullanıcının temel kriterleri çeşitli dosyalardan (.txt, .xml, .csv gibi) ya da SQL veritabanından çekilerek akış diyagramına eklenebilir. Diyagramda oluşturulan kullanıcı, yine diyagramla oluşturulan bir gruba üye edilmektedir. PowerShell yarıdımı ile kullanıcının mailbox’ı Exchange 2010 SP1 mimarisinde oluşturulmaktadır. İşlemin çeşitli aşamalarında Orchestrator konsolunda bilgi logları düşmekte, işlemin bitişinde ise sistem yöneticisine hatalı ya da başarılı işlem detayı yine Exchange mimarisi yardımı ile e-posta olarak iletilmektedir.

En son adımda kullanıcıya “Hosgeldiniz” subject’li bir e-posta iletilerek sistemdeki kullanabileceği servisler ve kullanıcı hesabının detaylı hakkında bilgi verilmektedir.

Ahmet TOPRAKÇI | MCT

System Center Orchestrator 2012 Kurulumu ve Temel Yapılandırması

System Center Orchestrator uygulaması, Opalis ürünün yeni ismi olarak bilişim sektöründe yerini almıştır. System Center Orchestrator ile yine Opalis uygulamasınında olduğu gibi bilişim süreçleri otomatikleştirilebilir. Bu otomatikleştirme işlemleri yapılırken System Center Orchestrator, sistem yöneticini yoğun script (betik) yazma sürecinden kurtarır. System Center Orchestrator, statik script’lere göre daha etkin ve diyagram temelli otomasyon süreçleri yaratılmasını sağlar. Aşağıdaki ekran görüntüsünde System Center Orchestrator 2012’nin Microsoft tarafındaki resmi temel özellikleri listelenmiştir.

System Center Orchestrator 2012 uygulamasının sistem ön gereksinimleri ile ilgili konuşmak gerekirse; ilk başta Windows Server 2008 R2 platformunun üzerinde çalışabildiğini söyleyerek başlamak gerekir. Yine altyapıda SQL Veritabanı olarak Microsoft SQL Server 2008 R2 platformu kullanılmalıdır. Bellek olarak 1 GB ile çalışabilmesine rağmen Microsoft’un önerdiği en az bellek gereksinimi 2 GB seviyesindedir. Disk alanı ve işlemci olarak oldukça mutevazı gereksinimlere ihtiyaç duyar. Aşağıdaki ekran görüntüsünde System Center Orchestrator’a ilişkin sistem ön gereksinimleri listelenmiştir. Silverlight 4 ve .NET Framework 4 uygulamalarının önceden yapılandırılmış olması bir diğer ön gerekliliktir.

System Center Orchestrator uygulamasının kurulumunun yapılacağı işletim sistemi diğer System Center ürünlerinde olduğu gibi Active Directory Domain’ine üye edilmiş olmalıdır.

Aşağıdaki ekran görüntüsünde System Center Orchestrator uygulamasının kurulumuna başlamadan önce sunucu işletim sistemine Active Directory Domain Administrator hesabıyla oturum açma işlemi görülebilir.

Windows Server 2008 R2 işletim sistemine sahip sunucuya oturum açtıktan sonra aşağıdaki ekran görüntüsünde görüldüğü gibi System Center Orchestrator uygulamasının çeiştli verileri tutabilmesi için Microsoft SQL Server 2008 R2 kurulumuna ihtiyaç vardır. SQL Server’ın sadece System Center Orchestrator üzerinde olacağı düşünülerek “New installation or add features to an existing installation” seçeneği ile ilerlenir.

Setup Support Rules ekranında işletim sistemi üzerine Microsoft SQL server 2008 R2 kurulumu için gerekli alt yapının sağlanıp sağlanmadığına dair testlerin yapıldığı ve bu testlerin başarılı olması durumunda OK seçeneğinin görüldüğü incelenebilir.

Feature Selecture arayüzünde ise System Center Orchestrator yapısında kullanılan Microsoft SQL Server 2008 R2’nin componenetleri belirlenir. System Center Orchestrator için Instance Feature başlığı altında database engine servisinin kurulması alt yapı için yeterlidir.

Instance Configuration arayüzünde Instance ID MSSQLSERVER olarak bırakılabilir. Next seçeneği ile ilerlenir.

Ready to Install arayüzünde ise SQL Server 2008 R2 kurulumuna ilişkin ayarların bir özeti görüntülenir. Install seçeneği ile kuruluma geçilir.

Kurulumun tamamlanmasından sonra aşağıdaki ekran görüntüsünde görüldüğü gibi Microsoft SQL Server 2008 R2 installation completed successfully uyarısı görüntülenir. Close seçeneği ile Microsoft SQL Server 2008 R2’nin kurulumu tamamlanır.

System Center Orchestrator’ın kurulumuna geçilirken ise ilgili kurulum dosyasına çift tıklandığında kurulum için gerekli olacak ek dosyaların çıkartılması için bir lokasyon bilgisi istenilecektir. aşağıdaki ekran görüntüsünde görüldüğü gibi C:\SCO klasörünün altına ilgili kurulum dosyalarının çıkarılma işlemi gerçekleştirilir.

C:\SCO yoluna ulaşıldığında ise setupsco uygulamasına çift tıklanarak kurulum ekranına geçilir.

System Center Orchestrator 2012 kurulumunun temel arayüzü aşağıdaki ekran görüntüsünde görüldüğü gibidir. Install Orchestrator seçeneği ile kuruluma başlanır.

Kurulumun ilk adımında Product registration başlığı içerisinde lisans sahibi kullanıcı ismi, organizasyon bilgisi ve ürün anahtarı girdisi yapılarak “I have read, understood and agree with the terms of the licence agreement” seçeneği işaretlenerek Next seçeneği ile devam edilir.

Select features to install arayüzünde ise System Center Orchestrator için kurulacak alt komponentleri işaretlenir. Next seçeneği ile ilerlenir. Bu arayüzde management server mutlaka kurulması gereken bir komponenet olup System Center Orchestrator mimarisi kontrollü bir şekilde tek sunucuda çalıştırılmak isteniliyorsa Runbook Server , Orchestration Console and Web Service, Runbook Designer gibi alt komponentlerde aynı sunucu üzerine kurulmalıdır.

Checking for required hardware and software başlığı altında işletim sisteminin alt yapısının System Center Orchestrator için uygun olup olmadığı denetlenir.

Aşağıdaki ekran görüntüsünde görüldüğü gibi .Net Framework 4.0 uygulamasının eksik olduğu görülmektedir. Bu tip uyarılarla karşılaşıldığında ilgili komponent için gösterilen çözüm linkine tıklanarak ilgili uygulama sunucuya indirildikten sonra kurulum gerçekleştirilir.

Aşağıdaki ekran görüntüsünde, arayüzde .NET Framework 4.0’ın download edileceği lokasyon ve indirilme işlemi gösterilmektedir.

.NET Framework 4.0’ın kurulumunun tamamlanmasının ardından System Center Orchestrator’ın kurulumuna devam edilebilir.

Aşağıdaki ekran görüntüsündeki arayüzde .NET Framework 4.0’ın kurulumunun tamamlandığı görülmektedir.

Web Servis uygulamaları sebebiyle IIS gibi komponentlerinde sistemde kurulması gerekir. Bu arayüzde Enable IIS role checkbox’ın işaretlenmesi durumunda Next’e basıldığında ilgili yapılandırma otomatik yapılabilir.

İstenildiği takdirde ise Windows Server 2008 R2’nin Server Manager arayüzünden Role başlığı altındaki Web server seçeneği işaretlenerek IIS ve ilgili alt komponenetlerin kurulumu gerçekleştirilir.

Aşağıdaki ekran görüntüsündeki arayüzde Web server IIS sunucu uygulamasının kurulduğu gözlemlenir.

Kurulumun bir sonraki ekranı olan Configure the service account başlığı altında System Center Orchestrator servislerinin rahatlıkla çalıştırılabilmesi için gerekli olan kullanıcı adı ve şifre tanımlanması yapılır. Bu arayüzde Domain Administrator accountu servis accountu olarak tanımlanmıştır.

Configure the database başlığı altında Microsoft SQL Server 2008 R2’i tutan sunucu (bu sunucu System Center Orchestrator’ın kendisi ise localhost tanımlaması da yapılabilir.)tanımlanır. Database başlığı altında ise New database işaretlenerek Orchestrator yeni bir veritabanı oluşturulması sağlanır.

Configure Orchestrator management group arayüzünde ise System Center Orchestrator’ın yönetimi sağlayacak Active Directory grubuna gerekli yetkilendirme işlemi tanımlandırmaktadır.

Configure the port for the web service başlığı altında web service portu 81, Orchestrator console portu 82 olarak default tanımlanmıştır.

Select the installation location arayüzünde program files’ın altında System Center Orchestrator 2012 path’ine kurulum gerçekleştirilecektir.

Aşağıdaki ekran görüntüsündeki arayüzde Installation Summary başlığı altında yapılan ayarların herbiri listelenir. Ardından Install seçeneği ile asıl kuruluma geçilir.

Kurulum tamamlandığında Setup completed successfully başlığı altında ilgili komponenetlerin kurulması ve son konfigurasyonun yapılaması işlemleri listelenir.

Aşağıdaki ekran görüntüsündeki görüldüğü gibi başlat menüsünden System Center başlığı altında Orchestrator 2012 klasörünün içerisinden Runbook designer arayüzüne gidilerek System Center Orchestrator alt yapısında ilgili policylerin oluşturulacağı diyagramatik arayüze ulaşılır.

System Center Orchestrator Runbook Designer arayüzü aşağıdaki ekran görüntüsünde görüldüğü gibidir. Bu arayüzde yine Opalis uygulamasında olduğu gibi sağ taraftaki objeler orta bölümdeki design arayüzüne sürüklenip bırakılarak ilgili otomasyon diyagramı hazırlanır.

Aşağıdaki ekran görüntüsündeki arayüzde System Center Orchestrator policylerinin gerçek ortamı etkilemeden testlerinin yapılabilmesi için runbook tester arayüzü görülmektedir.

Aşağıdaki ekran görüntüsündeki arayüzde Deployment Manager uygulamasına erişim görülmektedir.

Deployment Manager uygulaması ile System Center Orchestrator integration pack’lerinin sisteme entegre edilmesi ardından runbook sunucularının üzerine deployment’in gerçekleştirilmesi sağlanabilir.

System Center Orchestrator 2012 kurulumunun temel yapılandırılması diyagramlar ile ve runbook serverlar ile çalışma işlemleri bu bölümde sırası ile açıklanmıştır.

Ahmet TOPRAKÇI | MCT

System Center 2012 Ürünleri

Henüz Pre-release halinde olan tüm System Center 2012 ürünlerini aşağıdaki bağlantıdan download edip inceleyebilirsiniz. Download edebileceğiniz tüm ürünleri ve ürünler hakkındaki temel açıklamaları aşağıdaki listede bulabilirsiniz.

http://technet.microsoft.com/en-us/evalcenter/hh505660.aspx?ocid=otc-f-corp-jtc-DPR&wt.mc_id=TEC_103_1_6?prod=SC%25type=DL%25prog=Eval

System Center 2012 Products:

  • System Center 2012 Configuration Manager RC provides comprehensive configuration management for the Microsoft platform that can help you empower users with the devices and applications they need to be productive while maintaining corporate compliance and control.
  • System Center 2012 Endpoint Protection RC, built on System Center Configuration Manager, provides industry-leading threat detection of malware and exploits as part of a unified infrastructure for managing client security and compliance that can help you simplify and improve endpoint protection.
  • System Center Operations Manager 2012 RC provides deep application diagnostics and infrastructure monitoring that can help you ensure the predictable performance and availability of vital applications and offers a comprehensive view of your datacenter, private, and public clouds.
  • System Center Data Protection Manager 2012 Beta provides unified data protection for Windows servers and clients that can help you deliver scalable, manageable, and cost-effective protection and restore scenarios from disk, tape, and off premise.
  • System Center Orchestrator 2012 RC provides orchestration, integration, and automation of IT processes through the creation of runbooks that can help you to define and standardize best practices and improve operational efficiency.
  • System Center Virtual Machine Manager 2012 RC provides virtual machine management and services deployment with support for multi-hypervisor environments that can help you deliver a flexible and cost effective private cloud environment.
  • System Center App Controller 2012 Beta provides a common self-service experience across private and public clouds that can help you empower application owners to easily build, configure, deploy, and manage new services.
  • System Center Service Manager 2012 Beta provides flexible self-service experiences and standardized datacenter processes that can help you integrate people, workflows, and knowledge across enterprise infrastructure and applications.

Ahmet TOPRAKÇI | MCT

Microsoft Özel Bulut Çözümleri Etkinlikleri

25 Kasım 2011 Cuma Günü Microsoft Türkiye İstanbul Ofisinde vereceğim “System Center Opalis & Service Manager ile BT Otomasyonu” seminerine aşağıdaki linkten kayıt olarak katılabilirsiniz. Aşağıda Microsoft’un resmi açıklamasını inceleyebilir etkinlik adresini bulabilirsiniz.

Adres:
Microsoft İstanbul Ofisi | Levent – Bellevue Residence
Levent Mahallesi, Aydın Sokak No: 7 İstanbul 34340 Türkiye

Kayıt Adresi: https://msevents.microsoft.com/CUI/EventDetail.aspx?EventID=1032498883&culture=tr-TR

Sizlerle, Özel Bulut çözümlerini yakından tanıtmak ve bu konu hakkında ayrıntılı bilgi vermek amacıyla, konusunda uzman iş ortaklarımızla birlikte, farklı Özel Bulut çözüm alanlarını adresleyen, yarım günlük toplantılar serisi gerçekleştirilecektir. Her birini farklı bir iş ortağımız ile beraber düzenleyeceğimiz bu toplantılarda aşağıdaki konular üzerinden sırasıyla geçilecektir. Bilge Adam Bilişim Hizmetleri ile birlikte, System Center Opalis & Service Manager konularının ele alınağı ilk toplantı 25 Kasım 2011 Cuma Microsoft İstanbul ofisinde yapılacaktır. Diğer etkinliklerimiz ile ilgili detaylı bilgi de etkinlik tarihleri yaklaştıkça sizinle paylaşılacaktır. Her bir etkinlik farklı bulut çözüm alanlarını adreslediğinden tümüne katılmanızı tavsiye ederiz. 25 Kasım’daki etkinliğimizde sizleri de aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız.

Ahmet TOPRAKÇI | MCT

System Center Orchestrator 2012 ile Sanallaştırma Süreçlerinin Yönetilmesi ve SCVMM 2012 Entegrasyonu

27.10.2012 Perşembe Günü Saat 14:00’te Microsoft World Wide Events kapsamında gerçekleştireceğimiz “System Center Orchestrator 2012 ile Sanallaştırma Süreçlerinin Yönetilmesi ve SCVMM 2012 Entegrasyonu” web seminerine tüm ilgililer davetlidir. Aşağıdaki linklerden kayıt olarak semineri canlı takip edebilirsiniz.

https://msevents.microsoft.com/CUI/EventDetail.aspx?EventID=1032496629&Culture=TR-TR

Ahmet TOPRAKÇI | MCT

BilgeAdam Kadıköy Teknik Seminerleri

Ekim ve Kasım aylarında gerçekleştireceğimiz teknik seminerlerle bilişim sektörünün nabzını tutun. Seminerlerimiz bilişim dünyasındaki en yeni teknik gelişmeler ışığında Windows Server 8, Hyper-V 3.0, Orchestrator 2012, vSphere 5.0 gibi konuları içerecek ve sektörde bu konularda söz sahibi konuşmacılarla BilgeAdam Kadıköy Şubede gerçekleştirilecektir. Seminer programını ve afişini aşağıda inceleyebilirsiniz.

VMware vSphere 5.0 ile Yüksek Erişilebilirlik Senaryoları ile İleri Düzey Sistem Yöneticiliği
22 Ekim 2011 Cumartesi ● 14:00 – 15:30
Kadıköy Şube Seminer Salonu ● Level 300
Konuşmacı : Ertan GÜLEN | Aptec Sistem Destek Mühendisi

System Center Orchestrator 2012 Mimarisi ve Bilişim Süreçleri Otomasyonu
23 Ekim 2011 Pazar ● 14:00 – 15:30
Kadıköy Şube Seminer Salonu ● Level 300
Konuşmacı : Ahmet TOPRAKÇI | BilgeAdam Sistem & Network Bölüm Başkan Yrd.

Hyper-V 3.0 Yenilikleri ve Windows Server 8
19 Kasım 2011 Cumartesi ● 14:00 – 15:30
Kadıköy Şube Seminer Salonu ● Level 200
Konuşmacı : Ertan GÜLEN | Aptec Sistem Destek Mühendisi

System Center Orchestrator 2012 ile Sanallaştırma Süreçleri Otomasyonu
20 Kasım 2011 Pazar ● 14:00 – 15:30
Kadıköy Şube Seminer Salonu ● Level 300
Konuşmacı : Ahmet TOPRAKÇI | BilgeAdam Sistem & Network Bölüm Başkan Yrd.

Tüm ilgililer seminerimize davetlidir. Seminerlerimiz ücretsiz olup katılımcılara e-Sertifika verilecektir.

Ahmet TOPRAKÇI | MCT

System Center Orchestrator’a İlk Bakış Seminer Slaytı

Microsoft bünyesinde gerçekleştirdiğimiz, System Center Orchestrator’a İlk Bakış Seminer Slaytı’nı aşağıda inceleyebilirsiniz.

Ahmet TOPRAKÇI | MCT

System Center Orchestrator’a İlk Bakış Web Semineri

System Center Orchestrator’a İlk Bakış Web Semineri’nin kaydını aşağıdaki videodan takip edebilirsiniz.

Ahmet TOPRAKÇI | MCT