Windows 7 Katılımsız Kurulum (Unattend Install)


Windows 7 işletim sisteminin katılımsız kurulumu özellikle aynı kurulumun çok sayıda yapıldığı ortamlarda, örneğin çeşitli bilgisayar teknik servislerinde, şirketlerin sistem destek yardım masalarında işletim sisteminin kurulumu oldukça pratik hale getiren bir sistemdir. Katılımsız kurulum adından da anlaşılacağı gibi önceden otomatikleştirilmiş bir Windows 7 kurulum DVD’si ile kurulumu yapan kişinin, kurulum aşamasında her hangi bir ayar seçmesine gerek kalmadan kurulum gerçekleştirilmesidir. Bilgisayar Windows 7 DVD’si ile başlatıldıktan sonra kurulum önceden belirlenen ayarlarla kendiliğinden tamamlanır ve Windows 7 kullanılabilir hale gelir.

Windows 7 kurulumunun katılımsız (Unattend) hale getirilmesi için Windows Automated Installation Kit (WAIK) kullanılır. Windows 7 işletim sistemine ilişkin WAIK’ın kurulumu istenen işletim sistemine yapıldıktan sonra Windows 7 işletim sisteminin katılımsız hale getirilmek istenen versiyonu bir klasör içerine açılarak WAIK için kullanılabilir hale getirilir. WAIK içerisinden Windows System Image Manager uygulamasına erişilerek kurulumun otomatikleştirilmesi için kullanılacak olan cevap dosyasının (answer file) autounattend.xml isminde oluşturulması sağlanır. Cevap Dosyasını daha kolay oluşturabilmek için vLite gibi yazılımlar kullanılabilir. Cevap Dosyaları Sysprep işlemi için de kullanılabilir. Bu makalede Windows 7 işletim sistemi kurulumunun katılımsız hale getirilmesi anlatılmıştır.

Öncelikle Windows Automated Installation Kit (WAIK) kurulmalıdır. WAIK medyasının içerisinde “StartCD.exe” uygulaması çalıştırılarak WAIK arayüzüne ulaşılır. (Şekil 2.31)

Şekil 2.31

Açılan arayüzden Windows Automated Installation Kit (WAIK) Setup seçeneğine tıklanarak WAIK kurulumuna geçilir. Şekil 2.32

Şekil 2.32

WAIK kurulumunun karşılama arayüzü Şekil 2.33’de görüldüğü gibidir. “Next” seçeneği ile devam edilir.

Şekil 2.33

Son kullanıcı lisans sözleşmesi “I agree” seçeneği ile onaylanarak “Next” seçeneği ile devam edilerek WAIK kurulumuna geçilir. (Şekil 2.34)

Şekil 2.34

WAIK kurulumunun yapılacağı klasör belirlenir. Bu klasör varsayılan olarak “Program files”ın altında Windows AIK isminde oluşturulmaktadır. (Şekil 2.35)

Şekil 2.35

WAIK kurulumuna başlamak için gerekli ayarlar yapıldıktan sonra “Next” seçeneği ile kuruluma geçilir. (Şekil 2.36)

Şekil 2.36

WAIK kurulumunun yapılma işlemi Şekil 2.37’de görülmektedir.

Şekil 2.37

Kurulumun tamamlandığı uyarısı “Windows Automated Installation Kit has been successfully installed” uyarı ile arayüzde görülmektedir. “Close” seçeneği ile ilgili ekran kapatılarak WAIK uygulaması çalıştırılabilir. (Şekil 2.38)

Şekil 2.38

Windows Automated Installation Kit (WAIK) uygulamasına başlat menüsü içerisinden tüm programların altında Microsoft Windows AIK başlığı içerisinden ulaşılabilir. Bu arayüzün içerisinde Windows System Image Manager uygulaması açılarak ilgili Unattend CD image’nın oluşturulma işlemine başlanır. (Şekil 2.39)

Şekil 2.39

Şekil 2.40’da Windows System Image Manager uygulaması görülmektedir. Bu uygulama ile beraber Windows 7 kurulumları birçok ayarı kendiliğinden yapılacak şekilde otomatikleştirilebilir.

Şekil 2.40

Şekil 2.41’de görüldüğü gibi Windows 7 medyasının içeriği computer arayüzünden ulaşılarak tamamen kopyalanır ve işletim sistemi içerisindeki bir klasörün altına yapıştırılır.

Şekil 2.41

Şekil 2.42’de bu kopyalama işlemi görülmektedir. Windows 7 CD içeriğinin otomatikleştirilmesi için üzerine veri yazmaya uygun bir ortamda bu CD içeriğinin yapılandırılması gerekir. Medyanın içeriğinin kopyalanıp yapıştırılma işleminin sebebi budur.

Şekil 2.42

Şekil 2.43’de Windows 7 medyasının içeriğinin bir klasörün altında barındırılması görülmektedir.

Şekil 2.43

Windows System Image Manager içerisinden “Select Windows Image” seçeneği ile beraber önceden bir klasörün içerisine açılan Windows 7 medyasının içeriğindeki “install.wim” dosyası bulunarak ilgili unattended disk yapılandırılmasına başlanır. (Şekil 2.44)

Şekil 2.44

Eğer unattended hale getirilmek için açılmış Windows 7 medyası Ultimate versiyon ise içerisinde Home Basic, Home Premium, Professional ve Ultimate seçenekleri için gerekli yapılandırılmanın yapılandırılması mümkündür. (Şekil 2.45)

Şekil 2.45

İlgili Windows 7 versiyonu seçildikten sonra Windows System Image Manager arayüzünde “New Answer File” seçeneğine erişilir. (Şekil 2.46)

Şekil 2.46

“New Answer File” seçeneği ile beraber oluşturulacak Answer file içeriği Windows System Image Manager uygulamasının orta bölümünde belirmektedir. Standart Windows 7 katılımsız kurulum yapılandırılması için 64 bitlik bir işletim sistemi kullanılıyor ise amd64_Microsoft-Windows-International-Core-WinPE seçeneğinin üzerine sağ tuş ile gelinerek “Component” bölümünün içerisinde bu başlığın üzerinde “Add Setting to Pass 1 WindowsPE” seçeneği işaretlenir. (Şekil 2.47)

Şekil 2.47

Bu işaretlemenin akabinde Windows System Image Manager’ın içerisinde WindpwsPE başlığının altında ilgili componentin eklendiği görülecektir. Bu component’in özellikleri düzenlenirken dil seçeneklerinin Türkçe olarak yapılandırılması isteniyor ise “Setting” başlığı altından input local bölümüne 0x0000041f seçeneği Türkçe Q klavye için girilmelidir. System Locale, User Interface Language ve User Locale değerleri de İngilizce ya da Türkçe olarak Şekil 2.48’de görüldüğü gibi yapılandırılmalıdır.

Şekil 2.48

Kurulum dili de “Setup User Interface Language” başlığı altında Windows 7 medyasının içeriğine göre yapılandırılmalıdır. Windows 7 medyası İngilizce ise en-us şeklinde bir girdi bu arayüzde yapılandırmalıdır. (Şekil 2.49)

Şekil 2.49

Windows System Image Manager arayüzünde Microsoft Windows Setup componenti de answer file ‘a eklenerek Will Wipe Disk seçeneği True olarak belirlenmelidir. (Şekil 2.50)

Şekil 2.50

Windows 7 işletim sisteminin katılımsız kurulumunda diskler bölümlendirilmek isteniyorsa “Create Partition” başlığı Şekil 2.51’de görüldüğü gibi answer file içerisine eklenmelidir. “Insert new create partiton” seçeneği ile beraber oluşturulacak disk alanı yapılandırılır.

Şekil 2.51

Şekil 2.52’de görüldüğü gibi create partition order bölümünün içerisine bölümlendirilecek disk alanın boyutu Megabayt cinsinden yazılır ve disk alanı primary olarak belirlenir.

Şekil 2.52

Answer file’ın içeriği daha detaylı olarak incelendiğinde Modify partition bölümü ile beraber ilgili disk alanı NTFS formatlanır ve C sürücü disk harfi bu disk alanına atanır. (Şekil 2.53)

Şekil 2.53

Windows System Image Manager uygulamasının içerisinde Windows Setup componentinin alt başlığı olan image install componentinin OSImage bölümündeki InstallFrom componenti de answer file içerisine aktarılır. (Şekil 2.54)


Şekil 2.54

Aktarılan bu componentin içerisnde işletim sistemi kurulumuna ilişkin herhangi bir hata olması durumunda işletim sistemi kurulum arayüzünün katılımsız halden çıkıp tekrar görüntülenebilmesi sağlanır.

Şekil 2.55

Şekil 2.56’da görüldüğü gibi InstallTo başlığı altından ise daha önceden bölümlendirilen partiton’ı DiskID 0, PartitonID 1 olarak gerekli kurulumun yapılaması sağlanır.

Şekil 2.56

Yine Setup componentleri altından UserData componenti eklenerek kullanıcı bilgilerinin Windows 7 katılımsız kurulumuna eklenmesi sağlanır. Şekil 2.57


Şekil 2.57

Eklenen bu kullanıcı componentinin alt başlığında Full name ve Organization isimleri yazılır. Ardından son kullanıcı lisans sözleşmesinin onaylanıp onaylanmayacağı durumu da belirlenir.


Şekil 2.58

Şekil 2.59’daki arayüzde görülen UserData bölümünde Windows 7 kurulumuna ilişkin lisans anahtarı girilir.


Şekil 2.59

Microsoft Windows Shell Setup başlığı içerisinde Out of Box Experience yani OOBE başlığı da answer file içerisine eklenmelidir. Şekil 2.60

Şekil 2.60

Eklenen bu OOBE başlığı içerisinde HideUELAPage true, HideWirelessSetup true, NetworkLocation Work ya da Home olarak, ProtectYourPC 1, SkipMachineOOBE true, SkipUserOOBE true olarak yapılandırılabilir. Böylece Windows 7 işletim sisteminin katılımsız hale getirilmesi için bir aşama daha kat edilmiş olur.


Şekil 2.61

Şekil 2.62’de görüldüğü gibi Generalize parametresinin içerisinde Audit user başlığı da Answer file içerisine aktarılmalıdır.

Şekil 2.62

Tüm bu yapılandırılmalar tamamlandıktan sonra Windows System Image Manager uygulamasının içerisinde tools sekmesindeki “Validate Answer File” seçeneği ile beraber oluşturulan bu answer file Unattend kurulum için kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin bir test yapılır.

Şekil 2.63

Şekil 2.64’de testin sonuçları görülmektedir. Bu sonuçlardaki uyarılar ya da hatalar düzenlenerek katılımsız kurulumun başarılı gerçekleşmesi sağlanır.

Şekil 2.64

Tüm bu işlemlerin sonucunda Windows System Image Manager uygulamasının içerisinde oluşturulan answer file save as seçeneği ile beraber bir klasörün içerisine açılan Windows 7 disk imajının köküne Autounattened.xml olarak kaydedilir böylece Windows 7 kurulumunda sorulacak sorulara bu answer file ile beraber cevap verilmesi sağlanır.

Şekil 2.65

Oluşturulan bu cevap dosyası (answer file) aşağıdaki örnekte incelenebilir.

<?xml version=”1.0″ encoding=”utf-8″?>
<unattend xmlns=”urn:schemas-Microsoft-com:unattend”>
<settings pass=”WindowsPE”>
<component name=”Microsoft-Windows-International-Core-WinPE” processorArchitecture=”amd64″ publicKeyToken=”31bf3856ad364e35″ language=”neutral” versionScope=”nonSxS” xmlns:wcm=”http://schemas.Microsoft.com/WMIConfig/2002/State&#8221; xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”&gt;
<SetupUILanguage>
<UILanguage>en-us</UILanguage>
</SetupUILanguage>
<InputLocale>0×0000041f</InputLocale>
<SystemLocale>en-us</SystemLocale>
<UserLocale>tr-tr</UserLocale>
<UILanguage>en-us</UILanguage>
</component>
<component name=”Microsoft-Windows-Setup” processorArchitecture=”amd64″ publicKeyToken=”31bf3856ad364e35″ language=”neutral” versionScope=”nonSxS” xmlns:wcm=”http://schemas.Microsoft.com/WMIConfig/2002/State&#8221; xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”&gt;
<DiskConfiguration>
<Disk wcm:action=”add”>
<CreatePartitions>
<CreatePartition wcm:action=”add”>
<Order>1</Order>
<Size>20480</Size>
<Type>Primary</Type>
</CreatePartition>
</CreatePartitions>
<ModifyPartitions>
<ModifyPartition wcm:action=”add”>
<Active>true</Active>
<Extend>false</Extend>
<Format>NTFS</Format>
<Label>OS</Label>
<Letter>C</Letter>
<Order>1</Order>
<PartitionID>1</PartitionID>
</ModifyPartition>
</ModifyPartitions>
<DiskID>0</DiskID>
<WillWipeDisk>true</WillWipeDisk>
</Disk>
</DiskConfiguration>
<ImageInstall>
<OSImage>
<InstallTo>
<DiskID>0</DiskID>
<PartitionID>1</PartitionID>
</InstallTo>
<InstallToAvailablePartition>true</InstallToAvailablePartition>
<WillShowUI>OnError</WillShowUI>
</OSImage>
</ImageInstall>
<UserData>
<ProductKey>
<Key>VTQVV-R6VBR-4XVTQ-J7P4M-Y4GGG</Key>
<WillShowUI>OnError</WillShowUI>
</ProductKey>
<AcceptEula>true</AcceptEula>
<FullName>Ahmet TOPRAKCI</FullName>
<Organization>BilgeAdam</Organization>
</UserData>
</component>
</settings>
<settings pass=”oobeSystem”>
<component name=”Microsoft-Windows-Shell-Setup” processorArchitecture=”amd64″ publicKeyToken=”31bf3856ad364e35″ language=”neutral” versionScope=”nonSxS” xmlns:wcm=”http://schemas.Microsoft.com/WMIConfig/2002/State&#8221; xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”&gt;
<OOBE>
<HideEULAPage>true</HideEULAPage>
<HideWirelessSetupInOOBE>true</HideWirelessSetupInOOBE>
<NetworkLocation>Work</NetworkLocation>
<SkipMachineOOBE>true</SkipMachineOOBE>
<SkipUserOOBE>true</SkipUserOOBE>
<ProtectYourPC>1</ProtectYourPC>
</OOBE>
</component>
</settings>
<settings pass=”auditSystem”>
<component name=”Microsoft-Windows-Deployment” processorArchitecture=”amd64″ publicKeyToken=”31bf3856ad364e35″ language=”neutral” versionScope=”nonSxS” xmlns:wcm=”http://schemas.Microsoft.com/WMIConfig/2002/State&#8221; xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”&gt;
<Reseal>
<Mode>Audit</Mode>
</Reseal>
</component>
</settings>
<cpi:offlineImage cpi:source=”wim:e:/sources/install.wim#Windows 7 ULTIMATE” xmlns:cpi=”urn:schemas-Microsoft-com:cpi” />
</unattend>

Şekil 2.66’da görüldüğü gibi Windows 7 işletim sisteminin kurulumu başlayacak ve autounattend.xml’e göre kurulum otomatik olarak gerçekleştirilecektir.


Şekil 2.66: Unattend Windows 7 Kurulumuna Başlangıç

Ahmet TOPRAKÇI | MCT

Ahmet TOPRAKCI hakkında

Ahmet TOPRAKCI achieved Master of Business Degree on Finance at Istanbul Technical University. He also completed Istanbul Techincal University in Electrical Engineering department. Concurrently, he completed Foreign Trade Branch and Business Management at Anadolu University. Moreover he He has worked as Windows System Administrator at Istanbul Technical University Head of Informatics Office about two years. Moreover, he has worked as Technical Trainer, Consultant and Branch Office Training Manager at BilgeAdam IT Academy, well-known IT Education Company of Turkey, between 2007 to 2012. He founded PeakUp Information Technologies which is the first Cloud Oriented IT Corporation in Turkey at 2012. He has been Chief Executive Officer at PeakUp. He has been editor at MsHowto.org, Information Technology Portal and Technical Community since 2010. Furthermore, he has taught courses about Microsoft System Engineering, Unified Communication Systems, Cisco Network Systems, HP Server Systems, Vmware, Security and Virtualization more than 5000 hours. He gave various seminars to the well-known universities about System and Network Technologies, Security, Telecominication and Entrepreneurship. He wrote three books which are published about server systems, client operation systems and virtualization. His prior field of interests are Strategic Management and Behavioral Economics. Finally, he has many titles and certificates about information technologies like Microsoft Certified Trainer(MCT), Microsoft Certified System Engineer(MCSE), Microsoft Certified System Administrator(MCSA), Microsoft Certified IT Professional(MCITP), Microsoft Certified Technology Specialist(MCTS), HP Accredited Platform Specialist(APS), HP Accredited Integration Specialist(AIS), HP Accredited System Engineer(ASE). Specialties: Business Management, System Engineering, Server Architecture, Business Management, Consultancy, Training.

Şubat 1, 2012 tarihinde Makaleler | Yazılar, Windows Client içinde yayınlandı ve , , , , , , olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin. Yorum yapın.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: